Fyns Stiftstidende angreb redningsplanen

8. december 2010

Fyns Stiftstidende angreb redningsplanen

I lederen den 1. ds. påstod Stiftstidende, at en besparelse på 30 % af de offentlige udgifter over en toårig periode ville resultere i forøget arbejdsløshed og forringede ordninger.

Det er simpelthen forkert, hvis besparelsen gennemføres overensstemmende med de helt talpræcise forslag, som Fremskridtspartiet har fremsat i folketinget.

Besparelsen er nemlig først og fremmest mest samlet om, at virksomhederne slipper for mangfoldigt papirarbejde, og at det ved skattenedsættelse gøres mere tillokkende, at arbejde. Dermed opnås stærkt øget konkurrenceevne, og dette betyder igen rigeligt udbud af arbejdspladser og altså, at arbejdsløsheden totalt forsvinder. Dertil kommer, at forslagene er udformet sådan, at de ikke på nogen måde rammer de ældre, de syge eller de svagtstillede – tværtimod vil de få det bedre. Derfor er det også direkte vildledende, når lederen påstår det modsatte. Det er kendetegnende, at man intet eksempel kan anføre. Det skyldes, at noget sådant ikke eksisterer.

At spare 30 % på de offentlige udgifter betyder, at de områder hvor man har frit forbrugsvalg udvides endnu stærkere. Det samlede nationalprodukt vil jo ganske givet blive forøget når de, der bestiller noget, selv får lov til at beholde frugten af deres arbejde.

Når de offentlige udgifter kan tåle denne slankekur -som kun vil styrke danskernes levestandard -, skyldes det, at folketingsflertallet i de senere år (VKR´ ere, augustforligspartier, SV-regering o.s.v.) har været for slappe og eftergivende overfor pressionsgrupper. Derfor er de offentlige udgifter i de sidste år – regnet i faste priser – steget med mere end de nævnte 30 %. Og ingen vil med sandhed kunne påstå, at vi havde for lille en offentlig sektor, da VKR-regeringen i sin tid tiltrådte med det vælgerløfte, at nu ville man skære ned på de offentlige udgifter – et vælgerløfte som partierne dengang viste sig at være alt for svage til at holde. Og de er ikke blevet stærkere siden.

Derfor er den sammenhængende redningsplan for Danmark bestemt rosværdig,, og Stiftstidendes kritik af den var aldeles malplaceret.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 18 / 7. årgang / 15. oktober 1979

Reklamer
%d bloggers like this: