Forside > Landbrugspolitik, Pressen, Socialdemokratiet, Venstre > En SV-inestreg mod landbruget

En SV-inestreg mod landbruget

1. december 2010

En SV-inestreg mod landbruget

Ernst B. Schmidt, kartoffelavler og folketingsmand redegør i dette indlæg for, hvordan landbruget behandles, når Anders Andersen (V) er skatteminister.

Den del af landbruget, som endnu ikke støtter Fremskridtspartiet og som måske af gammel vane mener, at Venstre er et parti som landbruget kan fæste tillid til, må med rette føle sig SV-igtet.

Venstre har i den grad misligholdt, hvad de på møder rundt om i landet har lovet og sagt – noget som Venstre-pressen har refereret, som om Venstre allerede havde gennemført sine løfter.

Et friskt eksempel på, at Venstrepolitikerne svigter landbruget til fordel for samarbejdet med Socialdemokratiet, er spørgsmålet om beskatningen af landbrugets stambesætninger. Til oplysning for ”uindviede” i disse skatteregler – så har landbruget kort fortalt nogle specielle og ret indviklede regler om beskatningen af stambesætninger – regler, som myndighederne stort set alle steder af praktiske grunde har administreret lempeligt ved besætningsudvidelser – dette har den praktiske unge landmand derfor regnet med – men pludselig vil skattemyndighederne ændre praksis og følge loven og reglerne meget strikst med tilbagevirkende kraft, hvilket medfører, at særdeles mange unge landmænd, som oven i købet er blevet opfordret af instanser og organisationer til at rationalisere og udvide bedriften, pludselig bliver afkrævet store beløb af skattevæsenet!

Landbrugsorganisationerne protesterede omgående og afholdt møder rundt i landet. Til eksempel kan jeg nævne et møde jeg som politiker var inviteret til i Bramming for at høre, hvad 300 protesterende landmænd havde at sige til politikerne. (Vestkysten skrev om mødet dog uden at nævne, at hverken Venstre eller Socialdemokratiet havde sendt repræsentanter til protestmødet!).

Store grupper i befolkningen støttede protesten og daværende skatte- og afgiftsminister Jens Kampmann (A) lovede positivt at ændre forholdene og gav til en begyndelse de ramte landmænd henstand med den pålignede skat indtil videre – så blev SV-regeringen dannet – og i åbningstalen i folketinget ved den skriftlige redegørelse bebudede Anker Jørgensen, at der ville blive fremsat ændringsforslag til ligningsloven med henblik på beskatningen af landbrugets stambesætninger.

Siden da er der intet sket. SV-regeringen har sovet videre også på dette område!. Derfor stillede jeg spørgsmål til skatte- og afgiftsminister Anders Andersen (V), hvorfor man endnu ikke ved slutningen af folketingsåret havde fremsat de forslag, man havde lovet ved folketingets åbning. Ministeren svarede, at det var et stort arbejde, at lave ændrede regler og blev man ikke færdig i denne folketingssamling agtede man, at fremsætte forslag i næste års lovprogram!

Et så undvigende svar fik mig til at spørge statsministeren (Anker Jørgensen, red.), om det var på grund af uenighed imellem regeringspartierne, at forslaget endnu ikke var fremsat. Og hertil svarede statsministeren ifølge folketingstidende spalte 11.464:

Hr. Ernst Schmidt har gjort det meget nemt for mig ved at læse det svar op, jeg ville give. Det ligger – og det er jo ikke tilfældigt – sådan, at skatte- og afgiftsministeren og jeg er enig i det svar som skatte- og afgiftsministeren tidligere har givet på det pågældende spørgsmål.

Så er der kun at sige, at jeg er ked af, at man ikke kan acceptere eller forstå baggrunden for det svar, men det er altså svaret.

Dette svar afslører regeringen totalt, og derfor har partipressen ikke omtalt ”afsløringen”, for det ville jo også afsløre, at Fremskridtspartiet igen var det ansvarlige parti bag afsløringen af SV…!

B. Schmidt

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 7. årgang / 25. juni 1979

  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 19. februar 2012 kl. 06:02
  2. 15. marts 2013 kl. 04:44
  3. 17. april 2013 kl. 08:30
  4. 28. maj 2013 kl. 08:29
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: