Mod afgrunden

31. oktober 2010

Mod afgrunden

Otte års utrætteligt Fremskridtsoplysningsarbejde har dokumenteret, at Danmark styrer lige lukt mod afgrunden, så længe virksomhedernes konkurrenceevne ikke forbedres massivt.

Men Danmarks Radios og avisernes fordummelsesapparat er stærkere. Derfor lod SV’erne hånt om Z-forslagene om lønfremgang gennem skattenedsættelse. Og gjorde i stedet onde fremtids tider værre. Overenskomstloven betyder endnu større gældstilbagebetalingsbyrde for os alle.

Dette er en udfordring til alle Fremskridtsfolk om at lægge sig endnu stærkere i selen for at forklare, at den enkelte opnår bedre vilkår ved at få rådighed over større dele af sin indtjening. Med andre ord at flere penge får lov at blive i borgernes lommer, og en mindre del af nationalindtjeningen disponeres på den dyre og ofte menneskefjendske facon, som hedder kollektivt forbrug via ministerier og offentlige direktorater.

SV-partiernes totrinsraket flyver os i stik modsat retning. Først øger de erhvervenes omkostninger. Dernæst forhøjer de skatter og afgifter.

Al lyrikken var hul tale fra Marienborg i eftersommeren 1978, som Fremskridtspartiet allerede dengang påpegede, har socialdemokrater og Venstrefolk ikke mod og handlekraft til, at bryde med den katastrofekurs som var nemmest i 1960´ erne, og som gammelpartierne har fulgt lige siden.

Da overenskomstproblemerne skulle afgøres af den halve snes mennesker som holdt deres tredje marts weekend 1979 i Statsministeriet, var det helt udslagsgivende tydeligvis deres rædsel for at miste deres egne ministertaburetter. Med åbne øjne ofrede de derfor hensynet til landets tarv.

For socialdemokraterne var det afgørende – af partiegoistiske grunde – ikke på ny, at komme i modsætningsforhold til den LO-bevægelse som via sine tvangsinddrevne kontingenter opretholder Socialdemokratiet og dets organisationsfolks velbehagelighed.

Venstre svigtede brutalt og bastant de samfundsøkonomiske sammenhænge, som enhver Venstrepolitiker til bevidstløshed har forklaret i snesevis af taler og artikler hver eneste måned. Hellere bevarer ministerglorien for de syv topledere personligt end at gøre, hvad enhver Venstremand ved, er den nødvendige politik.

Måtte vi Z-folk lære af begivenhederne, så vi aldrig i afgørende situationer viger fra, hvad der er det sagligt rigtige af hensyn til befolkningen. I adskillige år fremover vil lønforhøjelse gennem skattelettelse være den eneste holdbare og rigtige indkomstpolitik.

Om skattelettelsen så skal være større eller mindre, vil Fremskridtspartiet i enhver given situation være rede til at diskutere.

Men man må aldrig finde nogen undskyldning for at stemme for noget, der samlet så ganske klart trækker Danmark i den forkerte retning.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6 / 7. årgang / 2. april 1978

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 7. november 2010 kl. 06:32
 2. 5. december 2010 kl. 08:22
 3. 15. december 2010 kl. 04:57
 4. 11. juni 2013 kl. 08:05
 5. 28. juni 2013 kl. 09:45
 6. 6. august 2013 kl. 05:51
 7. 11. august 2013 kl. 07:01
 8. 12. august 2013 kl. 09:32
 9. 13. august 2013 kl. 12:21
 10. 14. august 2013 kl. 09:49
 11. 16. august 2013 kl. 06:52
 12. 16. august 2013 kl. 07:21
 13. 27. august 2013 kl. 07:13
 14. 31. august 2013 kl. 04:44
 15. 31. august 2013 kl. 08:28
 16. 6. september 2013 kl. 05:16
 17. 7. september 2013 kl. 07:55
 18. 7. september 2013 kl. 10:00
 19. 9. september 2013 kl. 06:32
 20. 10. september 2013 kl. 06:21
 21. 10. september 2013 kl. 10:10
 22. 14. september 2013 kl. 09:02
 23. 16. september 2013 kl. 04:19
 24. 30. juni 2015 kl. 06:19
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: