Glistrup anbefaler Z-medicin

6. oktober 2010

Glistrup anbefaler Z-medicin

Fatamorganajagt er det rette udtryk for forsøgene på gennem garantiløn, lavlønstillæg o.s.v., at ophjælpe realindtjeningen hos dem, der er ringest udrustede til at gøre en indsats på arbejdsmarkedet.

Årtiers erfaring beviser dette. Alligevel har folketinget den 30. marts 1979 vedtaget at forhøje mindste bruttolønnen til 32,60 kroner og herefter stiger den med 60 øre pr. dyrtidsportion, som udløses + yderligere 75 øre pr. 1. marts 1980.

Dertil kommer pligtmæssige tillæg såsom feriepenge, ATP-ydelser, bidrag til uddannelsesfond og efterlønsbetaling o.s.v. (om disse socialafgifter se FREMSKRIDT 1977-8 side 20).

Når virksomhederne herefter skal betale 40 kroner for den dårligste arbejdskraft, vil man selvsagt fyre mange af dem. Og de ringest stillede kan herefter ikke få beskæftigelse.

Men ham, der koster 42 kroner i forvejen, bliver konkurrencemæssigt stillet bedre. Han vil nu kunne gennemføre et krav på 46 kroner. Og det hjælper så hende, der er lidt bedre kvalificeret og som ligger på de 44 kroner. Sådan forplanter lavtlønsforhøjelserne sig med afsmitningskraft op igennem systemet. Og stigningerne bliver størst for de højtlønnede.

At dette har været virkningen for det virkelige liv af lavtlønsforhøjelser, har jeg påvist mange gange. Blandt andet i folketinget den 15. april 1977 (spalte 2110FF) og i FREMSKRIDT 1977-3 side 2 f.

Z-medicinen vil derfor ikke være befængt med de indbyggede skavanker, som gør Auken-modellen ubrugelig.

Lavtlønstillæg betyder, at mange, der gerne vil ud mellem fremmede og gerne gøre det for den løn, som kan bære, bliver afvist. Se for eksempel FREMSKRIDT 1979-13 side 10 (Jordbær-patruljen”.

Og det kalder de røde kystbanesocialister for socialt.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 21 / 7. årgang / 3. december 1979

Reklamer
  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 13. maj 2012 kl. 05:30
  2. 7. september 2013 kl. 08:56
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: