Forside > Økonomi, Den offentlige sektor, Mogens Glistrup, Skat og afgifter > Næste år skal vi betale 57,1 øre i skat af hver krone, vi tjener

Næste år skal vi betale 57,1 øre i skat af hver krone, vi tjener

3. oktober 2010

Skattetrykket vokser og vokser:

Næste år skal vi betale 57,1 øre i skat af hver krone, vi tjener.

Nye rædselstal bekræfter Fremskridtspartiets beregninger. Nationalindkomsten stiger med 17 mia. – skatterne sluger de 14 milliarder

Allerede i august kunne Fremskridt – på grundlag af beregninger foretaget af Ulrik Poulsen – forudsige en stigning i skattetrykket i finansåret 1973-74. Nu foreligger en ny udregning foretaget af Ove Sundberg og offentliggjort i Berlingske Tidende (13.10), der ikke alene bekræfter Ulrik Poulsens tal, men som forudsiger endnu dybere statslige dyk i befolkningens lommer.

Ove Sundberg påviser, at skattetrykket herhjemme er steget med godt 6,5 pct. fra 1964 til 1974. For ti år siden beslaglagde det offentlige 34,5 pct. af nationalindkomsten. I 1974 vil procenten være steget til 57,1. – Ove Sundberg beregner, at væksten i nationalproduktet i 1974 rundt regnet bliver på 17 milliarder, men at skattestigningen tager de 13,7 milliarder. Langt det meste går altså i det offentliges kasser.

Nationalisering

Ove Sundberg: – Indtil 1974 kunne man sige, at skattenationaliseringen ikke var gennemført. Man havde dog fortsat som privatmenneske rådighed over halvdelen af nationalindkomsten, men så skete det. Det offentlige lagde sig på mere end halvdelen. Nu er man godt på vej mod, at to tredjedele af alt, hvad vi fremstiller, skal gå gennem de offentlige kasser og derefter blive enten brugt til offentlige opgaver i form af bygninger og anlæg eller ført tilbage til grupper af befolkningen i form af lønninger, tilskud, pensioner, ydelser o.s.v.

For ti år siden skulle man aflevere 34,5 øre af hver krone man tjente til det offentlige. Næste år 57,1 øre.

Tallene stemmer

Fremskridt har bedt Mogens Glistrup om en kommentar:

– Ulrik Poulsens´ regnestykke danner grundlag for notatet Hvad koster 60.000 kroner skattefrit?og ser man bort fra at Sundberg regner på kalenderbasis, hvor Ulrik Poulsen opererer med finansår (1.4-31.3), så er der fin overensstemmelse mellem tallene. Smådifferencer vil naturligvis altid forekomme, dels ved tidsperiodeafgrænsninger, dels ved hvilke beløb man tager med og hvilke ikke under skatter og afgifter og i nationalindkomstberegninger.

– Det aktuelle skattetryk for finansåret 1973-74 vurdere Fremskridtspartiet som bekendt til 55,1 pct. Sundberg siger 53,4 pct. i 1973 og 57,1 pct. i 1974. Fremskridtspartiet har ikke i sine beregninger villet pådutte gammelpartierne, at de yderligere skulle drive skattetrykket i vejret. Her er Sundberg altså mere pessimistisk…

Mogens Glistrup og

Torben Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9 / 1. årgang / 2. november 1973

Reklamer
%d bloggers like this: