Forside > Kunst og kultur, Personlig frihed > Kunst for millioner

Kunst for millioner

26. september 2010

Kunst for millioner

Fremskridtspartiet ønsker kulturministeriet nedlagt – Statens Kunstfond hen, hvor peberet gror – bevillingerne til museer og biblioteker skåret ned til sokkeholderne.

Af vort debatoplæg februar 1978, DET VIL FREMSKRIDTSPARTIET, fremgår, at Fremskridtspartiet har den opfattelse, at kulturaktiviteterne trives bedst uden offentlig indblanding, samt at religion og moral er den enkeltes privatsag.

Vor generation søger febrilsk efter meninger – efter en religion – en moral, en kultur – noget at tro på og Kulturministeriets embedsmænd arbejder energisk og utrætteligt med at opfylde behovene.

Aldrig før i Danmarkshistorien er der brugt så mange penge på kulturaktiviteter – en politik, som alle politiske partier i folketinget – med undtagelse af Fremskridtspartiet – enigt står bag.

Intet under at Fremskridtspartiets totale undsigelse har vakt opsigt – vel, endog forfærdelse. Vore politiske modstandere har beskyldt Fremskridtspartiet for total mangel på interesse for kultur, moral og religion. Vore bevæggrunde er lige stik modsatte. Vor kulturpolitik er opstået af vor tolerance overfor anderledes tænkende – af vor dybe respekt for den enkeltes ret til at gå sine egne veje.

Fremskridtspartiets kulturpolitik er en direkte beskyldning mod folketingets øvrige partier for ikke kun på dette område, men også på alle andre, at umyndiggøre befolkningen, fratage den resultaterne af dens arbejdsindsats, for at lade politiske eksperter, rådgivere og vejledere fratage den enkelte sin frihed, for at ville forme hver enkelt af os i det billede som det regerende parti i Danmark – Socialdemokratiet – finder rigtigt.

H. C. Hansen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 6. årgang / 3. juli 1978

%d bloggers like this: