Hvem er asocial?

22. september 2010

Hvem er asocial?

Vore modstandere påstår, at Fremskridtspartiets program skulle være asocialt.

Betegnende nok kan de ikke fremkomme med ét eneste eksempel eller én eneste begrundelse for påstanden.

Det skyldes, at den simpelthen er usand. Det asociale element i valgkampen repræsenteres af SVCQMBF-politikken. Den går som bekendt ud på at blive ved med at vælte nutidens vanskeligheder over på fremtiden ved blot at låne, låne og atter låne. Fremturer vi ad den vej, bliver resultatet om en halv snes år at alt, hvad staten kan skrabe ind i skatter, skal bruges til renter og afdrag på Heinesens (A) statsobligationer og på udlandsgælden. Da de samme penge ikke kan bruges to gange, vil det sige det samme som, at der ikke er midler til rimelig socialpolitik.

Heroverfor står Redningsplanen for Danmark, hvori Fremskridtspartiet påvise, hvordan vi ved at forkæle produktionen kan undgå yderligere gældsætning og tilbagebetale den ved en forfejlet politik allerede pådragne gæld og få en samlet samfundskage, der er stor nok til virkelig at hjælpe dem, som uforskyldt er i nød. Allerede med det samme skal folkepensionen forhøjes til 3.000 kroner om måneden for at modvirke de katastrofale stigninger i varmeudgifterne, som SV-regeringen skabte med afgiftsforhøjelserne i juni 1979. Sygehusområdet skal styrkes efter Fremskridtspartiets plan, og der skal være direkte og hurtigere hjælp til dem, der virkelig kommer i nød.

Dette er overensstemmende med præcise lovforslag, som Fremskridtspartiet til stadighed har fremsat i folketinget i de sidste 5-6 år.  Og vi har vist, hvorfra pengene skal skaffes – fra besparelser på de mindre nødvendige udgifter såsom overflødig administration samt Lise Østergaards (A) og Niels Matthiasens (A) aktiviteter. Ene af alle har vi fremlagt et fuldstændigt alternativt finanslovsforslag.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 7. årgang / 5. november 1979

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 9. januar 2011 kl. 05:35
 2. 2. marts 2011 kl. 05:28
 3. 11. marts 2013 kl. 09:23
 4. 25. juni 2013 kl. 07:38
 5. 13. juli 2013 kl. 05:28
 6. 17. juli 2013 kl. 09:33
 7. 22. juli 2013 kl. 05:50
 8. 22. juli 2013 kl. 06:25
 9. 15. august 2013 kl. 12:59
 10. 27. august 2013 kl. 08:05
 11. 27. august 2013 kl. 08:26
 12. 7. september 2013 kl. 08:45
 13. 10. september 2013 kl. 06:21
 14. 10. september 2013 kl. 07:17
 15. 10. september 2013 kl. 07:38
 16. 11. september 2013 kl. 09:12
 17. 14. september 2013 kl. 06:52
 18. 16. september 2013 kl. 07:36
 19. 17. september 2013 kl. 06:37
 20. 17. september 2013 kl. 08:29
 21. 24. september 2013 kl. 06:35
 22. 4. oktober 2013 kl. 05:03
 23. 5. oktober 2013 kl. 10:57
 24. 14. oktober 2013 kl. 10:16
 25. 15. oktober 2013 kl. 09:15
 26. 17. oktober 2013 kl. 11:10
 27. 8. november 2013 kl. 11:55
 28. 20. november 2013 kl. 13:18
 29. 5. december 2013 kl. 10:09
 30. 7. december 2013 kl. 09:11
 31. 15. december 2013 kl. 06:55
 32. 15. december 2013 kl. 09:49
 33. 16. december 2013 kl. 06:55
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: