Bedre folkepension

19. september 2010

Bedre folkepension

I vore fire folketingsår har Fremskridtspartiet til stadighed slidt og slæbt for en mere rimelig folkepension.

Det er forrykt, at et arbejdsløst ægtepar får 140.000 kroner af skatteyderne når der kun kan blive 38.000 kroner til et folkepensionistpar. Det er skingrende uretfærdigt, at den, som i sine aktive år har siddet på et offentligt kontor får 4-5 gange så meget i pension som automekanikeren, købmanden eller lagerarbejderen.

Når folkepensionen skal stige, må man imidlertid passe på, at staten får råd til at betale. Det kan være nok så vanskeligt, efter at Knud Heinesen (A) nu i tre år har ødelagt statens økonomi med underskud på 12, 21 og 33 milliarder kroner.

31.200 kroner årligt

Derfor har Fremskridtspartiet i sit folkepensionsforslag alene kunnet nå op på 2.400 kroner månedligt. Men fra 1. januar 1979 kan vi klare 2.600 kroner. Og vi vil væk fra, at beløbet svinger op og ned måned for måned på helt uforståelig vis. Man skal vide på forhånd, hvad man har til sig selv. Altså 31.200 kroner i 1979. derefter får vi forhåbentlig så megen hånd i hanke med statsøkonomien, at vi i 1980 på ny kan skaffe penge til en klækkelig forbedring.

Skattefri bundgrænse på 60.000 kroner

1979-beløbet på 62.400 kroner til et ægtepar bliver skattefrit. Vedtages Fremskridtspartiets spareforslag – som ikke rammer nogen som helst uretfærdigt – får vi nemlig i 1979 plads til et skattefrit bundfradrag på 60.000 kroner for hver person. Enhver kan hermed tjene 28.800 kroner skattefrit over i pensionen.

Vi får råd til det, uden hverken stat eller kommune kommer til at spare på det nødvendige, fordi der i øjeblikket er så enormt mange områder, hvor det offentlige bruger kæmpebeløb, uden at det er strengt nødvendigt. Og det bliver en absolut rimelig overgangsordning for tjenestemænd og tjenestemandspensionister.

Fremskridtspartiets forslag er en videreførelse af det materiale, som vi har gennemarbejdet hvert år. Ingen har kunnet fremføre nogen holdbar, saglig kritik herimod, selv om lysten bestemt ikke har manglet hos vore magtfulde modstandere. Vi kan derfor med sikkerhed fastslå, at der er hold i Fremskridtspartiets beregninger. De nødvendige penge kommer fra: Moms, tobaksafgifter og de utallige andre indtægtskilder, som stat og kommune stadig beholder, selv om indkomstskat ikke opkræves af de første 60.000 kroner.

Regeringen mangler dækning

De andre partier har hidtil været træge at danse med. Vi er derfor glade for, at socialministeren (Eva Gredal, A, red.) nu omsider også kommer med forslag. Desværre er regeringen (Socialdemokratiet, red.) i vildrede med, hvor pengene skal komme fra. Det er jo også svært når man er i fuld fart nedad den underskudsrutschebane, som er Socialdemokratiets finanslovspolitik. De samme penge kan ikke bruges to gange. De kroner som går til pampere og prestigeprojekter, kan ikke komme folkepensionisterne til gode.

Derfor siger Eva Gredal, at hun først kan få forbedringerne i gang fra 1979. Fremskridtspartiet regner med, at vort forslag kan nå at blive behandlet og vedtaget af folketinget nu i foråret, så vi allerede til sommer kan se resultatet. I disse tider risikere man jo, at der er sket så meget før 1979, at man ikke får nogen glæde af regeringens forslag.

Eva Gredal straffer ekstraindtægter

Desværre er Eva Gredals forslag er også noget vældigt indviklet regereri. Socialkontoret skal til – på store skemaer – løbende at følge alle detaljer i hver enkelt pensionists boligforhold. Der skal så udbetales mest til dem der har de største og dyreste, men også bedste boliger. Og pensionister med ekstra indtægter skal straffes med fuldstændig tab af pension, hvis Eva Gredal får sin vilje. Et meget farligt princip at indfører. Har man først en regel herom, vil inflation og andet hurtigt føre ud i, at pensionen stjæles fra flere og flere at de flittige.

Udover en god pension skal staten selvfølgelig sørge for, at vi bevarer ordentlige og gratis sygehuse. Man må holde op med at nedlægge mindre sygehuse. Plejehjem er glimrende i titusindvis af tilfælde. Men vi må heller ikke glemme hjemmehjælpen der kan bistå, så den ældre kan blive i de vante omgivelser. Her skorter det en hel del på hjælpen fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Det er især på det punkt, Fremskridtspartiet til stadighed maser på, når hjemmehjælpsspørgsmål er på folketingets dagsorden.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 6. årgang / 3. april 1978

Reklamer
 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 1. august 2013 kl. 14:24
 2. 1. august 2013 kl. 14:26
 3. 22. august 2013 kl. 07:28
 4. 23. august 2013 kl. 06:01
 5. 9. september 2013 kl. 06:12
 6. 9. september 2013 kl. 06:56
 7. 13. september 2013 kl. 04:55
 8. 15. september 2013 kl. 09:14
 9. 23. september 2013 kl. 08:42
 10. 23. september 2013 kl. 09:52
 11. 26. september 2013 kl. 07:20
 12. 6. oktober 2013 kl. 09:11
 13. 8. oktober 2013 kl. 11:20
 14. 9. oktober 2013 kl. 05:54
 15. 27. oktober 2013 kl. 09:47
 16. 3. november 2013 kl. 08:38
 17. 6. november 2013 kl. 12:35
 18. 16. december 2013 kl. 11:53
 19. 16. december 2013 kl. 12:29
 20. 3. april 2014 kl. 06:52
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: