Forside > Danmarks Radio, Personlig frihed > Z tordnede mod ny tvangsudskrivning af licensmillioner

Z tordnede mod ny tvangsudskrivning af licensmillioner

1. september 2010

Z tordnede mod ny tvangsudskrivning af licensmillioner

Fremskridtspartiets tre medlemmer i Radiorådet gik stærkt imod den nye licensforhøjelse og stillede forslag til millionbesparelser. FREMSKRIDT bringer her et sammendrag af Torben Zinglersens to ”ordførertaler”:

Den er gal, den er rablende gal!

Danmarks Radio distancerer sig mere og mere fra sine kunder. Det gælder i økonomisk henseende og i henseende til de programmer, man tillader sig at byde på, og det gælder ikke mindst i henseende til troværdighed blandt lyttere og seere, og man er i institutionen tilsyneladende totalt ligeglade. Vi-alene-vide tåbementaliteten råder.

Blot et par eksempler fra den seneste tid:

En professor i atomkraft kalder DRs oplysninger om atomkraft og energispørgsmål for uvederhæftige og ensidige. Og man forstår ham.

En besindig sognepræst siger, at DR lyver og bedrager, er uvederhæftig og, at der manipuleres. Disse ærekrænkende udtalelser, – om altså de var usande – er fremsat i forbindelse med Æh, bæh, buh-udsendelserne. Men udtalelserne er ikke usande, og også i disse udsendelser – som i så mange andre – blev der fra visse DR medarbejderes side manipuleret.

En toppolitiker (Glistrup) angriber DRs politiske udtalelser for ikke at opfylde lovens ord om alsidighed. Og man forstår ham, for DRs nyhedsformidling er ikke efter lovens bud om alsidighed.

Troværdigheden er lig nul.

Men driftsledelsen er mere optaget af at grave, var det ikke brandbælter generaldirektøren talte om i forbindelse med den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse blandt de forkælede og samfundsnedbrydende journalister. I stedet burde generaldirektøren være optaget af at skabe lovmedholdige forhold i husets produkter. Og frem for at forsøge at begrænse sygdommen – ilden – ved bæltegravning, så burde generaldirektøren bekæmpe ildens opståen ved simpelthen at smide pyromanerne på porten. Ud af huset med dem!

Magtmisbrug

Hvad er det så, man vil kradse endnu flere tvangsudskrevne millioner ind til? Et værdigt trængende foretagende? Nej! Det er til et foretagende, der i den grad i forvejen svømmer af og forbruger økonomiske midler, så man helt åbenbart overhovedet ingen styring har på det. Det dalrer bare der ud ad.

Allerede for flere måneder siden stillede jeg spørgsmål, som havde til hensigt, at belyse visse besparelsesmuligheder. Endnu i dag har jeg intet svar fået. Radiospredningsloven fastslår ganske klart, at ”Radiorådet er DRs øverste ledelse…” og, at ”Radiorådet har den endelige administrative afgørelse…”. Dette lovens bud kan rådets medlemmer ikke leve op til, når man forholder os vigtige oplysninger af afgørende økonomisk karakter.

Jeg må betragte det som pligtforsømmelse fra generaldirektørens side, at jeg ikke har fået de oplysninger, jeg har anmodet om og, hvis denne forsømmelse er sket med formandens vidende og godkendelse, må jeg anklage Ole Espersen (A) for udøvelse af magtmisbrug, som bør få konsekvenser.

Besparelsesforslag

På Fremskridtspartiets vegne skal jeg stille forslag om, at der i DRs budget sker besparelser, ved at personaletallet reduceres, så det bringes ned på niveauet fra først i 70´erne, det vil sige fra de omkring 3.000 ansatte til i dag ca. 2.200.

Vi ønsker også symfoniorkesteret nedlagt. Det skulle give en besparelse på over 25 millioner kroner pr. år. Derud over ønsker vi besparelser ved udskydelse af oprettelse af distrikt Vejle, hjemkaldelse af de i udlandet faste korrespondenter, nedskæring af TVs egenproduktion med minimum 10 %, som erstattes med indkøb af bedre og mere seervenlige programmer fra udlandet samt gennemførelse i P 3 uden forstyrrende pladevendersnak.

Sammenrend

Og så til økonomien.

Det vil være ganske uansvarligt og uantageligt om et sammenrend af Venstre og de øvrige socialistiske partier, sådan som der er lagt op til, skulle gennemtrumfe en millionforhøjelse af licensen og dermed bevilge endnu flere millioner, som DRs magtfulde medarbejdere og rystende svage driftsledelse skulle kunne skalte og valte med.

Man må nære den allerdybeste mistillid til driftsledelsen, der tilsyneladende helt har mistet grebet om styringen og aldeles har opgivet – eller ikke evner – at få greb om tingene igen. Man får nemt det indtryk, at der råder anarki i dette hus.

Medarbejderne og driftsledelsen skal dog ikke alene have skylden. De kan passende dele den med de skiftende formænd for Radiorådet og rådets socialistiske enerådende flertal, der hverken ønsker rationelt og kundevenligt tænkende havkatte lukket ind til de dyre hygge- og sammenspisningsmøder i forretningsudvalget, eller har villet efterkomme vore nu gennem fem år fremsatte anmodninger om nedsættelse af spare- og rationaliseringsbander.

Nu ligger man, som man har redt, og var det ikke fordi det jo går ud over uskyldige lyttere og seere, kunne man blot læne sig tilbage og konstatere, at man fik ret – igen!

T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 7. årgang / 11. juni 1979

Reklamer
%d bloggers like this: