Konservative mangler

8. august 2010

Konservative mangler

Fredag den 25. november var forsidelederen i det konservative blad ”Dagens nyt” forfattet af Erik Ninn-Hansen,

Han skrev bl.a.:

Politik og sport har intet med hinanden at gøre og i Danmark bør vi afvise alle forsøg på at blande politik i idrætssamarbejdet med andre lande. Det må være sportsudøverne selv og klubberne, der bestemmer, hvilke sportsudøvere fra andre lande, de ønsker at konkurrere med. Staten har at holde fingrene væk.

Sidste år blev der vedtaget en resolution, hvor man advarede imod det sportslige samarbejde med de sydafrikanske idrætsudøvere.

Danmark burde have stemt imod, men gjorde det ikke. En sådan fejltagelse må ikke gentages.

Der er dukket et nyt forslag op i FN, der går ud på at forhindre idrætssamarbejdet med Sydafrika og endda omtaler sanktioner over for idrætsudøvere, som ikke vil rette sig efter resolutionens ordlyd. Mere pjattet kan det næsten ikke være.”

Den selvsamme dag stillede Fremskridtspartiet følgende forslag i folketinget:

”Folketinget tager afstand fra, at der blandes politik ind i idrætsudøvelse og ønsker derfor, at Danmark stemmer imod enhver form for boykot af sportsfolk fra bestemte lande.”

For dette forslag stemte Fremskridtspartiet og Centrum-Demokraterne. Kristeligt Folkeparti undlod at stemme, mens de 7 andre partier stemte imod.

Det var altså også de konservative, som stemte imod. Deres ordfører var Erik Ninn-Hansen, som fra folketingets talerstol begrundede holdningen med, at man ikke ville være med til at genere udenrigsminister K.B. Andersen (A).

Dette er et af Christiansborgdagligdagens utal af eksempler på den hykleriske dobbeltmoral – eller totale mangel på moral – som i de sidste 15 måneder har præget Det konservative Folkeparti. Partiet er aldeles beruset af, at det opnåede det næstdårligste valgresultat i sin historie (FREMSKRIDT 1977, side 24) på sloganet ”borgerlige stemmer der arbejder”. Gad vide om fremgangen fra alle tiders dårlige konservative valg skyldes, at vælgerne har været klar over, at det bare var pladsmangel, som førte til, at sloganets sidste ord ”socialdemokratisk” ikke var med på de mange plakater.

Den, som vil sætte sig ind i, hvad der virkelig foregår i folketingssalen, vil nemlig vide, at dette sidste ord hører med i en sandfærdig gengivelse.

Landsmødeopfordringen ”kom hjem Poul” har altså endnu ikke virket på Schlüter, mens Hartling (V) i stedet for vil drage endnu længere væk. Men dette sidste er måske slet ikke så galt. Lad os håbe, at det baner vej for et samarbejde mellem de ikke-socialistiske partier.

Socialdemokratiet sidder nemlig kun på ministerbænkene, så længe som partiet kan få held til at fortsætte sin del- og hersk-politik baseret på at bilde de andre ikke-socialistiske partier ind, at de ikke må samarbejde med Fremskridtspartiet. Den 7. december 1973, den 15. maj 1974 og den 29. januar 1975 var det glimtvis, som om Hartling var begyndt at forstå, at han måtte respektere, at over 400.000 ikke-socialistiske vælgere havde stemt på Fremskridtspartiet, men ved alle tre lejligheder lod han sig meget hurtig igen fuppe af Hækkerups (A) dygtige teknik med at ophidse de andre ikke-socialistiske partier mod Fremskridtspartiet, så der der igennem bevares grundlag for det socialdemokratiske gælds-, arbejdsløsheds-, underskuds- og skatteflåningsstyre i Danmark.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1. / 6. årgang / 23. januar 1978

Reklamer
%d bloggers like this: