Landsformanden har ordet december 1992

27. juni 2010

Landsformanden har ordet

December 1992

Kære partifæller!

Det danske vejr er her først i december som dansk politik – gråt, trist og uden de store lyspunkter.

I modsætning til dansk politik ved vi, at vejret bliver bedre – snart går vi mod længere og lysere dage. Måtte det nye år 1993, som venter lige forude, tilføre dansk politik og erhvervsliv nyt livssyn og optimisme.

Med cirka 320.000 arbejdsløse, 10.000 ´er på efterløn og mange tusinde på kurser og andre former for ubrugelige uddannelser, er der mere end nogensinde brug for en målrettet politik, der kan tilbagegive vort erhvervsliv optimisme, visioner og fremsyn. Her har Fremskridtspartiet en mission.

Faldende investeringer, stigende fyringer sammenholdt med, at 42 % af alle danske virksomheder forbereder og har forberedt afskedigelser i 1993, giver et meget pessimistisk indtryk af det danske samfund.

Finanslovsaftalen mellem de seks kom rekordhurtigt i hus, hvilket skyldes det hårde pres udefra på kronen. Beklageligvis lyttede man også denne gang for lidt til Fremskridtspartiet og konsekvenserne blev, at der heller ikke for 1993 blev opnået nogen som helst form for skattelettelser og statens samlede gæld vil i 1993 runde de 630 milliarder kroner.

Den nye finanslov løser ingen af de grundlæggende problemer i vort skattesystem, så arbejdsløsheden og gældsætningen vil fortsætte med uformindsket styrke også i 1993.

Et folketingsvalg kommer før eller senere og antagelig i efteråret 1993, så regeringen (V og C, red.) vil bruge den kommende tid til at agitere for personskattelettelser. Kan den få Socialdemokratiet og De Radikale (B) med på idéerne, er det godt, men ellers vil oplægget blive brugt, som et fint valgoplæg, der samtidig skal stække Fremskridtspartiet i vore vedholdende krav om personskattelettelser.

SkatteavisenTjen 60.000 kroner skattefrit er nu på gaden – brug den overalt i landet til at skaffe nye tilhængere til vor politik. Regeringspartierne skal ikke endnu engang tage vælgere fra os med deres gentagne brudte løfter om skattelettelser.

Hovedbestyrelsens kursusudvalg har fået mange henvendelser om kommunalpolitiske kurser, så det haster efterhånden, hvis også I vil have et kursus med udvalgets støtte.

Der afholdes repræsentantskabsmøde lørdag. Den 16. januar 1993 i Fredericia. På Hovedbestyrelsens vegne vil jeg her rette en stor og velment tak til alle i partiet for en god indsats i 1992.

Med de bedste ønsker om en glædelig Jul samt et Fremskridtsvenligt Nytår.

Johannes Sørensen

Landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 20. årgang / december 1992

Reklamer
%d bloggers like this: