Borgmestre tjener fedt på flygtningene

5. juni 2010

Borgmestre tjener fedt på flygtningene

Når kommunernes indbyggertal vokser, stiger gagen for de folkevalgte og de højtlønnede embedsmænd.

Borgmestre, udvalgsformænd og ledende embedsmænd i en række af landets mindre og mellemstore kommuner lukrere økonomisk på flygtningeinvasionen.

Det sker, fordi et direktiv påbyder folkeregistrene ud over landet at medtælle “invasionsstyrken”, når befolkningstallet gøres op. Og da såvel de folkevalgte borgmestre og udvalgsformænd som kommunernes ledende embedsmænd – kommunaldirektør, stadsingeniør, ligningschef med videre – alle aflønnes efter, hvor stor deres kommune er målt efter indbyggertal, ryger mange op på et højere løntrin, hvis flygtningestrømmen til kommunen har været tilstrækkelig omfattende.

Og hvor har den ikke været det!

Et af “skæringstallene” er 12.500. Runder en mindre kommune dette indbyggertal, klinger kasseapparatet en ekstra gang for de i forvejen højt gagerede. Eksempelvis er den ellers så fredelige og hyggelige Ebeltoft Kommune kommet i denne situation.

60 flygtninge tunge på vægtskålen

Ebeltoft Folketidende beretter blandt andet: “Befolkningstallet i Ebeltoft Kommune har for første gang i “storkommunens” 16-årige historie passeret de 12.500, hvilket fra nytår udløser en højere løn til borgmesteren og de folkevalgte udvalgsformænd.

Hvornår de ledende embedsmænd skal have højere løn, forhandles der i øjeblikket med Kommunernes Landsforening om.

Folkeregisterfører Nanny Hansen kan oplyse, at man pr 1. juli var nået frem til et samlet folketal på 12.458. Men, så kom der besked om at de 60 flygtninge, som er tilknyttet kommunen allerede i slutningen af juni også skulle tælles med, fordi de er registreret som borgere i Ebeltoft Kommune, hvorefter tallet kom op på 12.518.

Som bekendt havde man allerede sidste år regnet med at passere tallet 12.500, som bringer Ebeltoft op i en højere kategori, men det skete ikke, hvorved man kunne spare højere lønninger.

Nu ligger det imidlertid helt klart, at de nye tal udløser højere løn til de folkevalgte ledere nemlig borgmester og udvalgsformændene, hvis løn er en andel af borgmesterlønnen, siger kommunaldirektør Bent Christiansen. Derimod ligger det ikke i øjeblikket helt klart, hvornår det højere befolkningstal udløser højere løn til ledende embedsmænd. Dette spørgsmål drøfter vi i øjeblikket med Kommunernes Landsforening for at få en afklaring”.

Leder

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 28 / 14. årgang / 29. august 1986

Reklamer
%d bloggers like this: