Balladen om den forsvundne milliard

28. marts 2010

Balladen om den forsvundne milliard

På en eller anden gådefuld måde er der forsvundet en milliard i Den Danske Stats driftsudgifter, har tre statsrevisorerne konstateret.

Der forsvinder jo så mange unyttige milliarder i de uoverskuelige danske budgetter, så hvorfor lave blæst om en enkelt lille milliard. Statsrevisorerne har ikke desto mindre ønsket en forklaring på forholdet hos rette vedkommende.

Rette vedkommende er budget- og økonomiminister Per Hækkerup (A), som uden unødig opsættelse gav revisorerne det svar, at der vil forestå et meget omstændigt arbejde, inden han kan give kontante oplysninger fra sig.

Efter overståelsen af næste skrækkelige finansår vil man måske høre mere om sagen. Man kan levende forestille sig, at statsrevisorerne vil anke over, at der blev tale om f.eks. et upassende stort personaleforbrug i forbindelse med jagten på den forsvundne milliard, som jo alligevel ikke falder tilbage i de udpinte skatteborgeres lommer.

Det er selvfølgelig vældig pænt af statsrevisorerne, at de kigger efter fejl og stiller spørgsmål, men det hjælper så lidt med denne overfladerevision. Fejlene, man finder, er for småting at regne imod den grundlæggende fejl, vor håbløst upraktiske budgetteringsmåde: Embedsmændene lægger budgetter, politikerne nedskærer, hvorpå embedsmændene alligevel overskrider budgetterne.

Var det ikke fornuftigere, hvis man i tide erkendte nødvendigheden af Fremskridtspartiets forslag om at lade folketinget budgettere, hvorpå det var embedsmændene forbudt, at overskride de engang fastlagte offentlige budgetter. Metoden ville være demokratisk. Desuden ville den være praktisk.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 1. årgang / juni 1973 

Reklamer
%d bloggers like this: