Forside > Økonomi, Den offentlige sektor, Erhvervspolitik > Glædelig jul – trods alt

Glædelig jul – trods alt

22. december 2009

Glædelig jul – trods alt

Mange tusinde familier vil benytte fridagene i julen og nytåret til at gøre status over, hvad der er hændt i de senere år og ligeledes tænke over, hvad fremtiden vil byde på.

Uden på nogen måde at ville ødelægge stemningen i en i forvejen kold og trist tid må man desværre konstatere, at selv de mest optimistiske vil finde frem til, at ikke siden den anden verdenskrig har fremtidsudsigterne været så dystre og usikre som her ved udgangen af 1980.

Internationalt er verden præget af uro, krigshandlinger og oprustning. Nationalt er forholdene så kaotiske, de kan blive. Arbejdsløsheden er stærkt stigende, familier jages fra hus og hjem, landbrug og andre virksomheder drejer nøglen rundt eller nedsætter produktionen. Kort og godt:  Det helt store ragnarok venter forude.

Det hjælper desværre ikke at remse navnene op på de personer og partier, som har ødelagt samfundet. Men det hjælper forhåbentligt at afsløre, hvem der stadigvæk ikke vil forsøge at rette tingene op. Og her er finansloven for 1981 et afslørende dokument. Sort på hvidt kan der her læses, at folketingsflertallet intet overhovedet har lært og intet har ændret. Alle partier – med undtagelse af Fremskridtspartiet – accepterer og støtter fortsat en politik, som er ensbetydende med, at den offentlige sektor skal vokse, og det private erhvervsliv kvæles. Ud ad til pæne og noble folk fra Venstre og Konservative medvirker ved deres stemmeafgivning i Folketinget til, at socialisterne og deres valgskrække forligsmagere kører landet helt i sænk.

Herfra skal- trods bitterheden mod at vort land ødelægges – lyde en glædelig jul og et godt nytår til bladets læsere. Frem for alt gælder det om at bevare modet og kampgejsten. Kun en øget tilslutning til Fremskridtspartiet kan forhindre, at Danmark i løbet af en kortere årrække ender med at være mere forarmet og forgældet end de Ulande, vi i dag pøser lånte penge ud til.

Helge Dohrmann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 22 / 8. årgang  / 8. december 1980

Reklamer
%d bloggers like this: