Forside > Folkestyre/demokrati, Landbrugspolitik > Folketingsflertal handlede ulovligt

Folketingsflertal handlede ulovligt

21. september 2009

Folketingsflertal handlede ulovligt

Formanden for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg – Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard – tilsiger nu sin fulde støtte til formanden for Landsudvalget for Planteavl – Henrik Høegh -, når han opfordrer landmændene til at dyrke jorden langs vandløbene, som om de hidtidige regler stadig var gældende. Ifølge den nye lov om naturbeskyttelse er det forbudt landmændene at dyrke jorden på to meter brede bræmmer langs 30.000 km vandløb, uden at landmændene får nogen form for erstatning.

Aage Brusgaard:– Fremskridtspartiet var det eneste parti i Folketinget, der stemte imod loven, hvis konsekvenser er legaliseret tyveri af jord.

Der er tale om en krænkelse af den private ejendomsret, og da landmændene ikke ifølge loven får erstatning, er der tale om et grundlovsbrud fra folketingsflertallets side.

Som følge af dette er der intet at sige til, at landmændene fortsat vil dyrke deres jord som hidtil, hvilket de har min fulde støtte til. Jeg forstår godt landmændenes situation. De er ulovligt blevet frarøvet jord langs 30.000 km vandløb og skal tilmed betale ejendomsskat af arealerne, hvis jordværdi er ca. 300 millioner kroner. Flertallet har i denne sag handlet fuldstændigt i strid med Grundloven, så derfor har landmændene kun et at gøre og det er at dyrke jorden som hidtil, siger Aage Brusgaard.

Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 20. årgang / februar 1992

Reklamer
%d bloggers like this: