Forside > EU/EF, Folkestyre/demokrati > Landsformanden har ordet maj 1993

Landsformanden har ordet maj 1993

9. september 2009

Landsformanden har ordet

Maj 1993

Kære partifæller!

Tirsdag den 18. maj 1993 skal vi danske vælgere igen stemme JA eller NEJ, som vi også gjorde den 2. juni 1992. Der er intet i Edingburgh-aftalen, der reducerer Maastricht-traktatens mål. Et JA den 18. maj 1993 er derfor også et JA til Europas forenede Stater med alt, hvad dette indebærer.

Med Edinburgh-aftalen har Danmark på nogle få områder fået nogle års udsættelse til at træffe endelig beslutning om vitale forhold som fælles ansvar m.v. Som Uffe Ellemann-Jensen (V) udtalte forleden dag, baner et JA vejen for et JA til fælles hær ved en ny afstemning i 1996.

Dertil kommer, at en af de juridiske rådgivere i Bruxelles, englænderen Donald W. Allen, siger, at Edinburgh-aftalen ikke er juridisk bindende.

Desværre bruges der nu alle mulige midler, lige fra de mest gyldne løfter, til de værste trusler, for at få et vælgerflertal for et JA. Vi har i Danmark en meget lang tradition for demokratisk, politisk ledelse. Begrebet ”subsidiaritet” (der fejlagtigt på dansk er oversat til nærhedsprincippet) vil helt afgørende bryde med dansk, demokratisk tradition og fjerne vitale afgørelser fra det danske folkestyre. Fremskridtspartiet, der mere end noget andet parti står for den personlige frihed, er varm tilhænger af folkeafstemninger, men finder det forkert at true vælgerne med bål og brand til at stemme, som flertallet af politikerne ønsker.

Derfor: Når vi den 18, maj står i stemmeboksen med stemmesedlen, så er vi her i landet heldigvis sikret vores egen overbevisning, enten den så er dikteret af følelsesmæssige, demokratiske eller økonomiske hensyn.

Måtte flertallet den 18. maj 1993 stemme således, at det både for de nulevende og for de kommende generationer må være et rigtigt og godt valg, for som Valdemar Rørdam skrev i 1917:

Danmark i tusind år

søhavn og bondegård

og fri mands arv.

Brug du os, hvor du kan,

tag´ du os, mand for mand!

Stå skal vort fædreland

som fri mands arv!

På det partiorganisatoriske område gøres der overalt i landet et meget stort arbejde for at markere Fremskridtspartiets idéer og politiske standpunkter. Opstilling af folketingskandidater er de fleste steder i orden og i mange kommuner er opstilling af kandidater til de nye byråd foretaget. Det er særdeles vigtigt, at vi i alle landets kommuner får opstillet gode fremskridtskvinder og mænd. Amts- og byråd træffer store beslutninger på skatte- og fordelingsområdet. Det er derfor for partiet særdeles vigtigt at være repræsenteret godt i disse råd.

Ud fra et fremskridtssynspunkt er det ligeledes særdeles vigtigt, at vort foreningsarbejde foregår demokratisk og i fuld overensstemmelse med foreningernes vedtægter.

Under devisen ”for den personlige frihed, mod de alt for høje skatter og overhåndtagen bureaukrati” kæmper vi i Fremskridtspartiet fortsat for et frit og bedre Danmark.

Johannes Sørensen

Landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 21. årgang / maj 1993

Reklamer
%d bloggers like this: