Vores tamilske ”gæster”

4. september 2009

Vores tamilske ”gæster”

Der befandt sig – ifølge Danmarks Statistik – pr. 1. jan. 1988 her i landet 4.034 tamiler fra Sri Lanka, og i årets løb kom yderligere 680 til Danmark.

Tamiler er oprindeligt en indisk folkegruppe, som under uroen på Sri Lanka er søgt til Danmark i stedet for til folkefællerne på det indiske fastland, som 150.000 andre tamiler har gjort under urolighederne.

Det er godtgjort, at en tamilsk familie på 7 personer efter ankomsten hertil oppebærer 22.700 kroner om måneden efter skat svarende til en skattepligtig indtægt på over 500.000 kr. En anden familie på 3 får en socialhjælp svarende til 429.000 kr. årligt.

En EF-undersøgelse viser, at 90 procent af indvandrende tamiler her til landet godkendes som ”flygtninge”, og at kun 10 procent af dem er kommet i arbejde. Også i andre lande har man bemærket en ejendommelig tilstrømning af tamiler. Ifølge den internationale presse gennemførtes der på denne baggrund for nogen tid siden i Schweiz en politimæssig undersøgelse af 160 tilfældige valgte tamilers asyltilladelser. Kun for 2 personers vedkommende kunne undersøgelserne bekræfte de pågældendes reelle flygtningestatus. Beretningen er bekræftet af den schweiziske ambassade.

I Holland lykkedes det efter megen tummel at hjemsende nogle tamiler til trods for, at de ville blive arresteret straks ved ankomsten til den Srilankanske lufthavn. Den hollandske ambassade mødte forklædt op i lufthavnen ved deres ankomst og konstaterede, at der intet skete dem, men at de forlod stedet i biler sammen med andre turister og kørte til et udmærket hotel.

Ifølge det oplyste stammer en del tamiler, som er ankommet til Danmark slet ikke fra Sri Lanka, men fra Indien og andre lande.

En markedsanalytiker ved navn Erik Lund har gennemført en pilottest blandt herboende tamilske flygtninge. Det fremgår af undersøgelsen, at ingen af de udspurgte har oplevet de rædsler, dansk presse beretter om. Ingen af dem havde ubehageligheder fra singaleserne, politiet eller andre myndigheder på Sri Lanka. Alle de pågældende kom fra gode sociale lag, og alle var ankommet hertil gennem professionelle rejsebureauer, som havde anbefalet Danmark på grund af den gode danske socialhjælp og retten til familiesammenføring. Hjælpen fra bureauet omfattede bl.a. udlevering af indvandringspapirer. Prisen for rejsen var 20-25.000 kroner.

De mandlige udspurgte var enten gift eller havde ægteskabsplaner, idet de med asylret i Danmark kan få en hvilken som helst pige hjemme. Og alle de udspurgte levede af dansk socialhjælp.

Tamilerne agtede ikke at rejse hjem, tværtimod påregner de at etablere sig her med et selvbærende samfund, som forudsættes at nå 25.000 medlemmer ved år 2000.

50.000 tamiler har benyttet sig af uro på Sri Lanka til at emigrere til Canada og Europa i stedet for at flygte over det kun 30 km. brede ”Palk-Stræde” til Indien, hvorfra de er kommet. Ingen ønsker at rejse hjem. De sender i stedet for store pengebeløb hjem fra udlandet. Samlet drejer det sig om mere, end te-eksporten indbringer og meget mere, end der opnås i Ulandshjælp.

Bruttonationalproduktet er 250 dollars pr. indbygger pr. år på Sri Lanka, og en plantagearbejder tjener kun ca. 10 kr. om dagen!

Der skal en stærk karakter til for at frigøre sig fra de – sammenlignet med tamilernes hjemlige muligheder – fantastiske danske socialydelser.

A. Th. Riemann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 8. årgang / marts 1990

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 20. marts 2013 kl. 07:03
 2. 20. marts 2013 kl. 08:07
 3. 21. marts 2013 kl. 07:10
 4. 21. marts 2013 kl. 07:16
 5. 21. marts 2013 kl. 07:21
 6. 21. marts 2013 kl. 12:56
 7. 22. marts 2013 kl. 06:23
 8. 22. marts 2013 kl. 06:35
 9. 22. marts 2013 kl. 07:09
 10. 22. marts 2013 kl. 08:49
 11. 23. marts 2013 kl. 08:51
 12. 23. marts 2013 kl. 09:06
 13. 24. marts 2013 kl. 06:39
 14. 24. marts 2013 kl. 06:43
 15. 24. marts 2013 kl. 06:54
 16. 24. marts 2013 kl. 07:01
 17. 24. marts 2013 kl. 08:18
 18. 24. marts 2013 kl. 08:33
 19. 24. marts 2013 kl. 09:32
 20. 24. marts 2013 kl. 09:37
 21. 24. marts 2013 kl. 09:49
 22. 25. marts 2013 kl. 08:14
 23. 25. marts 2013 kl. 08:34
 24. 25. marts 2013 kl. 10:42
 25. 25. marts 2013 kl. 11:08
 26. 26. marts 2013 kl. 05:19
 27. 26. marts 2013 kl. 06:35
 28. 26. marts 2013 kl. 06:38
 29. 26. marts 2013 kl. 07:21
 30. 26. marts 2013 kl. 07:45
 31. 26. marts 2013 kl. 08:01
 32. 10. august 2013 kl. 05:21
 33. 12. august 2013 kl. 05:32
 34. 12. august 2013 kl. 08:21
 35. 6. december 2013 kl. 07:52
 36. 7. december 2013 kl. 09:40
 37. 13. december 2015 kl. 07:06
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: