Forside > Miljøpolitik > Kemi og fornuft

Kemi og fornuft

29. juli 2009

Kemi og fornuft

Det katastrofale dioxin-udslip fra kemikaliefabrikken i Seveso gav anskuelighedsundervisning i, hvor galt det kan gå, hvis sikkerhedsforanstaltningerne og kontrol i forbindelse med kemikaliefremstilling ikke er tilstrækkelige. På Tv-skærmen så vi små børn med livsvarige chlorancer, døde dyr og forgiftede planter – vi hørte om risikoen for skader på fostre og arveanlæg – og i dag ved vi tilmed, at dioxin-forureningen har spredt sig over et større område i Norditalien, end man havde troet muligt.

Med dette in mente er det naturligt at blive opskræmt over de nedgravede tønder ved BT-kemi i Teckomatorp og kemikalieaffaldet i jorden i Måløv. Men det mest skræmmende er en fornemmelse af, at disse affærer kun er toppen af et stadigt voksende, frygtindgydende isbjerg af endnu upåagtede giftfælder verden over.

I de sidste 20-30 år er udviklingen indenfor kemikaliefremstilling gået stærkt. Hvert eneste år udvikles 3.000-4.000 nye syntetiske kemikalier, og 200-400 af disse udnyttes industrielt.

Vi skal ikke bremse denne udvikling, som har været og er til stor nytte på mange områder, men vi har en selvfølgelig pligt og menneskeret til at kontrollere dens produkter. Vi kan ikke tillade, at enkeltpersoner alene træffer afgørelser på dette område, hvor eventuelle uheldige konsekvenser kan få vidtrækkende betydning for store grupper af menneskers og kommende generationers liv og helbred. Vi må som ansvarlige mennesker kræve, at enhver udvikling, fremstilling og anvendelse af kemikalier, samt affalds- og biprodukter i forbindelse med udvikling, fremstilling og anvendelse samme fremover vil blive underkastet streng kontrol af uvildige instanser.

Fremskridtspartiet må – som den sunde fornufts parti – tage initiativ til at rejse dette spørgsmål med fornyet styrke i folketinget og derudover – både i Europarådet og EF – arbejde for at få etableret klare, ensartede internationale regler på dette område, så en konkurrenceforvridende virkning af enkeltstaters forskellige krav kan udjævnes og såedes, at multinationale selskaber ikke vil have mulighed for at henlægge særlig farlig og forurenende udvikling og produktion til lande, hvor sikkerhedsregler og krav er mere lemfældige.

Det lykkedes Fremskridtspartiet sidste år, da atomanlægsloven blev udformet og vedtaget at få adskillige ændringsforslag igennem til yderligere sikring og kontrol omkring sådanne anlæg. Problemerne vedrørende kemikaliefremstilling kræver også vores medvirken.

Fremskridtspartiet kan med langt større vægt og troværdighed fremsætte lovforslag om afvikling af restriktioner, der intet fornuftigt formål tjener, når vi samtidig ikke tøver med at ville indføre dem på områder, hvor det er indlysende fornuftigt at gøre det.

Redaktionen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 18 / 5. årgang / 31. oktober 1977 

Reklamer
  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 30. november 2009 kl. 07:46
  2. 2. september 2013 kl. 04:57
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: