Socialdemokratiet indklaget for forbrugerombudsmanden

21. maj 2009

Socialdemokratiet indklaget for forbrugerombudsmanden

Næppe noget andet parti har så stærkt som Socialdemokratiet fremhævet værdien af korrekt forbrugerinformation.

Leve op til disse krav, når det gælder Socialdemokratiets egen informationsvirksomhed, kan man ikke. Topmålet af forbruger-vildledning nås i den netop udsendte pjece ”Kendsgerninger”.

I brev, dateret den 7-1 – 76 skriver Mogens Glistrup følgende:

Resolut hårdhændet indgriben fra forbrugermandens side er påkrævet over for vedlagte pjece, betitlet ”Kendsgerninger”, hvormed Socialdemokratiet, Nyropsgade 26, København V i 150.000 eksemplarer misleder landets forbrugere og der hos i flere gange så mange tidsskrifter, aviser etc. har fået spredt usandheder ud gennem de utallige kanaler, som står åbne for det parti, der i overvejende grad har haft regeringsmagten i de sidste to generationer.

På side to søger pjecen at bilde befolkningen ind ”at Fremskridtspartiet ikke har noget samlet program for samfundets udvikling”, uanset at forfatterne udmærket ved, at intet andet parti end Fremskridtspartiet har været så hæderligt, dels at sætte helt konkrete tal på sit program, dels at udfærdige dette i 127 helt præcise punkter i stedet for at svømme ud i svulmende fraser. Jeg vedlægger eksemplarer af ”Hvad koster 60.000 kr. skattefrit?” og af ”Det vil Fremskridtspartiet”.

På de næste ni sider anføres nogle regneeksempler, der skal vise, ”Hvad det vil koste for den enkelte, hvis Fremskridtspartiets politik sejrede”. Det hævdes, at eksemplerne ”bygger på partiets eget materiale og på officielle beregninger af forslagenes konsekvenser”. Herefter har Socialdemokratiet konstrueret otte husstande og påstår, at de syv første ville blive dårligere stillet ved gennemførelse af fremskridtspolitikken.

Det forties ganske og aldeles, at fremskridtsprogrammet er sådan opbygget, at det først er nødvendigt med et oprydningsår efter de utallige gældsbyrder, som socialdemokratistyret har påført landet og at de gunstige fremskridtspolitikvirkninger derfor ikke fuldt ud kan udfolde sig i dette første år. Ingen af pjecens beregninger strækker sig imidlertid videre end til dette overgangsår.

En korrekt beregning ville endog selv for dette år føre til, at alle otte familier ville få det bedre end under det nuværende styre.

Før pjecens udsendelse har Socialdemokratiet modtaget den i genpart vedlagte dokumentation herfor. Dette fortier pjecen aldeles. Dens indhold beror 100 pct. på løgnagtige socialdemokratifantasier og det er aldeles vildledende, når reklametryksagen skyder sig ind under at være baseret på ”officielle beregninger”.

Frem for på noget andet forbrugerområde er sanering påkrævet på det, der danner basis for forbrugernes styre af landets anliggender. Den her foreliggende pjece overgår i sin underlødighedsvildledning alt, hvad forbrugerombudsmanden nogensinde har været præsenteret for fra kædeforretninger, entreprenante (overdrevent foretagsom og smart, red.) vagtselskaber eller hvem som helst andre.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 4. årgang / 29. januar 1976

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 7. juni 2010 kl. 13:10
 2. 14. april 2012 kl. 04:12
 3. 11. april 2013 kl. 06:58
 4. 13. juni 2013 kl. 07:20
 5. 10. juli 2013 kl. 06:29
 6. 10. juli 2013 kl. 06:44
 7. 10. juli 2013 kl. 07:14
 8. 8. august 2013 kl. 08:25
 9. 11. august 2013 kl. 15:20
 10. 5. september 2013 kl. 07:12
 11. 7. september 2013 kl. 07:55
 12. 7. september 2013 kl. 10:01
 13. 8. september 2013 kl. 04:20
 14. 9. september 2013 kl. 08:27
 15. 22. oktober 2013 kl. 06:29
 16. 13. november 2013 kl. 06:48
 17. 13. november 2013 kl. 07:40
 18. 19. november 2013 kl. 05:20
 19. 19. november 2013 kl. 09:59
 20. 22. november 2013 kl. 10:42
 21. 23. november 2013 kl. 10:11
 22. 25. november 2013 kl. 12:37
 23. 15. december 2013 kl. 06:55
 24. 19. december 2013 kl. 05:39
 25. 25. november 2018 kl. 10:08
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: