Storkapitalen og Socialdemokratiet

1. maj 2009

Storkapitalen og Socialdemokratiet

Ole Maisted skildrer Socialdemokratiets systematiske kvælning af erhvervslivet, så staten til sidste må overtage det. Kun storkapitalen kan leve under disse forhold.

Ved hjælp af støtteordninger forsøger den socialdemokratiske regering at styre dansk erhvervsliv i den retning, der passer ind i deres politiske kram.

Socialisterne går ind for en kapitalstyring og en statsstyret planøkonomi. Ved hjælp af arbejdsmiljøloven har man fået et nyt styringsmiddel til at knægte småindustrien og håndværksmestrene.

Ved hjælp af fonden til støtte af virksomheder der er i økonomiske vanskeligheder, er det lykkedes at lukke de virksomheder, der er uønskede og holde liv i den, man har politisk interesse i betalt af de produktionsvirksomheder, der kan klare dagen og vejen.

Ved hjælp af en stor offentlig sektor har man muligheder for at øge skattetrykket og derigennem gøre erhvervslivet afhængigt af støtten fra det offentlige.

Konkurrencen fra det offentlige

Ved at gøre indtjeningsmulighederne større i den offentlige sektor og beslægtede serviceområder afgår en række virksomheder ved døden, og de der beskæftigede må søge til det offentlige for at overleve. Tilbage bliver mand/kone virksomhederne, hvis levetid er begrænset.

Produktionsapparatet giver mindre muligheder for en lønsom afkastning, og lønningerne bliver presset. Filosofien er enkel: Idet det kun ved støtteordninger er muligt at aflønne rimeligt i forhold til de lønninger, det offentlige udbetaler og i forhold til arbejdstid, ferie, pensionsordninger og andre arbejdsvilkår, vil det frie erhvervsliv blive afløst af et statsdrevet erhvervsliv.

Denne socialdemokratiske salamitaktik – hvor man skive for skive nærmer sig den socialistiske stat – er kommet i vanskeligheder, fordi vi har fået et økonomisk tilbageslag. I 1974 var det en klar socialistisk taktik, at de mindre erhvervsdrivende skulle kvæles, og deres arbejdskraft skulle overføres til de store arbejdspladser og den offentlige sektor.

Der blev bevidst ført en politik, hvor trykket blev øget på de mindre virksomheder i form af øget lønpres, regnskabsmæssige byrder, nedsættelse af arbejdstiden for de ansatte etc.

De store selskaber

Færre og færre af de unge ønskede at blive selvstændige, når det offentlige kunne tilbyde større lønninger, kortere arbejdstid og skatteyderbetalt pension. De eneste konkurrenter på arbejdsmarkedet til det offentlige blev de store selskaber, der har institutionspræg. Den bevidste plan om et samarbejde mellem socialisterne og storkapitalen blev sløret af de gode tider, og kun det stigende skattetryk gjorde, at befolkningen begyndte at reagere imod den socialistiske plan.

De store koncerner har selvfølgelig kun accepteret denne udvikling p.g.a. de økonomiske fordele, de har haft, og fordi ethvert stort firma har muligheder for at foretage en pengeoverførsel til det sted i verden, hvor beskæringen af deres nettoudbytte er mindst mulig.

Den økonomiske krise har imidlertid væltet de socialistiske planer og sat det socialistiske systems svagheder i relief.

I dag har vi underskud på de offentlige budgetter og et stort underskud på vor samhandel med udlandet, hvilket betyder, at vi rammes særligt hårdt af arbejdsløsheden.

For at opretholde og udvide den offentlige sektor må befolkningen gå ned i realløn.

P.g.a. en dårlig indkomstpolitik vil vore produktionsvirksomheder blive ramt af en række strejker. De mindre virksomheder vil uddø, hvis den socialistiske strukturrationalisering fastholdes over en kortere årrække, og arbejdsløsheden vil stige.

Tilskud

De store virksomheder vil kræve tilskud til deres produktionsapparat for at fastholde rentabiliteten. Hvis der ikke ydes støtte, vil produktionen blive overført til andre lande, hvor arbejdslønnen og restriktionerne er mindre.

Dette er endnu en faktor, der vil få arbejdsløsheden til at stige, fordi vi ikke kan konkurrere med de store landes statskasser.

Fastholdes den socialistiske politik, vil vi nå frem til en socialistisk stat, hvor levestandarden for den arbejdende del af befolkningen skal nedsættes til det halve, men målet er nået: – Socialdemokraterne har fået en statsstyring af kapitalen og produktionsapparatet.

Fremskridtspartiet som redning

Fremskridtspartiet vender sig skarpt imod denne udvikling. Vi ønsker ikke, at staten skal yde tilskud til erhvervslivet. Vi vil afskaffe restriktionerne og lade erhvervslivet i fred. Vi vil skabe et indkomstskattefrit samfund og beskære den alt for store offentlige sektor, der har ødelagt velfærdssamfundet.

Der er endnu en grund til at skabe et samfund, hvor fremmedkapitalen strømmer til. Det er den arbejdsmarkedssituation vi vil komme i om 5-10 år.

Inden for 5-10 år vil vi være ude af stand til at konkurrere med østlandene og Ulandene om de produktioner, hvor lønningerne er af afgørende betydning. Vi er derfor nødsaget til at satse på teknisk avancerede produktioner, der kræver megen kapital og være handelscenter for udenlandske virksomheder, der kan se en skattemæssig fordel i, at placere deres virksomheder her i landet. Det vil skabe flere arbejdspladser, økonomisk vækst for landet og større velfærd for den enkelte borger.

Ole Maisted

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 4. årgang / 4. november 1976

Kategorier:Økonomi, Den offentlige sektor, Erhvervspolitik, Fremskridtspartiet, Socialdemokratiet, Velfærdsstaten Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 23. juni 2009 kl. 12:19
 2. 24. maj 2010 kl. 16:05
 3. 25. juni 2010 kl. 14:11
 4. 27. juni 2010 kl. 12:41
 5. 15. marts 2013 kl. 11:29
 6. 15. marts 2013 kl. 11:49
 7. 15. marts 2013 kl. 11:56
 8. 15. marts 2013 kl. 12:03
 9. 16. marts 2013 kl. 08:47
 10. 16. marts 2013 kl. 09:06
 11. 16. marts 2013 kl. 09:39
 12. 16. marts 2013 kl. 09:45
 13. 17. marts 2013 kl. 08:10
 14. 17. marts 2013 kl. 08:22
 15. 18. marts 2013 kl. 07:32
 16. 20. marts 2013 kl. 05:00
 17. 13. juli 2013 kl. 05:28
 18. 19. juli 2013 kl. 07:36
 19. 23. juli 2013 kl. 09:25
 20. 31. juli 2013 kl. 08:36
 21. 3. august 2013 kl. 06:32
 22. 8. august 2013 kl. 04:54
 23. 8. august 2013 kl. 06:10
 24. 8. august 2013 kl. 06:25
 25. 8. august 2013 kl. 08:48
 26. 18. august 2013 kl. 08:14
 27. 20. august 2013 kl. 11:39
 28. 21. august 2013 kl. 05:17
 29. 21. august 2013 kl. 08:39
 30. 21. august 2013 kl. 09:50
 31. 22. august 2013 kl. 05:12
 32. 4. september 2013 kl. 05:22
 33. 5. september 2013 kl. 08:21
 34. 7. september 2013 kl. 07:56
 35. 9. september 2013 kl. 08:49
 36. 12. september 2013 kl. 10:50
 37. 17. september 2013 kl. 10:28
 38. 23. september 2013 kl. 09:04
 39. 25. september 2013 kl. 13:25
 40. 29. september 2013 kl. 05:30
 41. 4. oktober 2013 kl. 11:33
 42. 5. oktober 2013 kl. 08:47
 43. 5. oktober 2013 kl. 10:48
 44. 6. oktober 2013 kl. 08:14
 45. 8. oktober 2013 kl. 06:30
 46. 14. oktober 2013 kl. 11:29
 47. 18. oktober 2013 kl. 07:39
 48. 19. oktober 2013 kl. 09:37
 49. 23. oktober 2013 kl. 07:20
 50. 29. oktober 2013 kl. 08:30
 51. 29. oktober 2013 kl. 09:40
 52. 29. oktober 2013 kl. 10:20
 53. 1. november 2013 kl. 07:33
 54. 1. november 2013 kl. 10:10
 55. 5. november 2013 kl. 10:04
 56. 8. november 2013 kl. 11:40
 57. 18. november 2013 kl. 06:43
 58. 19. november 2013 kl. 09:58
 59. 20. november 2013 kl. 13:10
 60. 21. november 2013 kl. 10:42
 61. 21. november 2013 kl. 11:32
 62. 22. november 2013 kl. 08:55
 63. 22. november 2013 kl. 10:24
 64. 22. november 2013 kl. 11:03
 65. 25. november 2013 kl. 07:56
 66. 25. november 2013 kl. 13:27
 67. 26. november 2013 kl. 12:33
 68. 9. december 2013 kl. 12:28
 69. 15. december 2013 kl. 06:28
 70. 1. august 2014 kl. 04:42
 71. 21. marts 2016 kl. 08:42
 72. 4. november 2018 kl. 09:37
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: