Rædselskabinettet

2. april 2009

Rædselskabinettet

Foran os ligger en lang, ulykkessvanger sommer inden Folketingets ekstraordinære samling sidst i august.

I de lyse nætter vil regeringens (Socialdemokratiet) lygtemænd i skjul af sankthansormenes glans forsøge at lokke forligs- og/eller regeringspartnere til sig og der skal nok være nogle, der lader sig friste. ”Ingen tvivl om det”, som Hartling (V) sædvanligvis siger og sikkert også vil sige til august. Hans ensomme elegier (klagesang, red.) er endt og lutret af turen i ørkenen, synger han atter lovsange om det samarbejdende folkestyre i almindelighed og Venstres samarbejdsvilje og ansvarlighed i særdeleshed. Vi deler den oxdamske (V) frygt for, at Hartling har taget yderligere skade på sin liberale sjæl af tiden i ørkenen.

Vi må se i øjnene, at Venstre – med sin nuværende leder – kan lade sig forlokke af de socialdemokratiske lygtemænd til at indgå i regeringen Anker Jørgensen, muligvis støttet af et af datterselskaberne – Det radikale Venstre (B) eller Kristeligt Folkeparti. Sidstnævnte sætter som bekendt ”familien i centrum”.

Vi må også se i øjnene, at det kommer der ikke noget godt ud af. Anker-manden på det skæve skib ”Danmark” har udtalt, at så længe de liberale partier ikke kan finde ud af at samarbejde indbyrdes, bliver enhver kurs lagt efter Socialdemokratiets målsætninger. Det vil sige mere socialisering (ØD med centrale fonde), flere offentligt ansatte (for at ”sløre” arbejdsløsheden) – mere og mere – flere og flere af de kursændringer, der har fået det engang så gode skib ”Danmark” til at lække både for og agter og truer med helt at sænke skuden.

Vi vil i tide anbefale Venstre – med eller uden Hartling – at stå fast på sin liberale, ikke-socialistiske grundholdning og sammen med alle ligesindede i det nuværende folketing forme en alternativ politik til regeringens. Det er grundholdningen, der tæller, og vi er mange, der er enige. Resten kan vi nok tale os til rette om i det samarbejdende folkestyres ånd.

Vi vil også i tide advare Venstre – og andre – mod at blive et ”vokskabinet” i Anker Jørgensens sommervarme hænder. Det vil efter al sandsynlighed føre til grundstødning og totalforligs for samfundsskibet ”Danmark” og give de medskyldige en plads i historien under betegnelsen – rædselskabinettet.

Redaktionen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 5. årgang / 27. juni 1977

Reklamer
%d bloggers like this: