Forside > Folkestyre/demokrati > Skal vi ud af FN?

Skal vi ud af FN?

26. marts 2009

Skal vi ud af FN?


Folketingsgruppen har drøftet muligheden af en dansk udmeldelse af Forenede Nationer.


Fremskridtspartiet har ikke taget endelig stilling til spørgsmålet, om Danmark burde melde sig ud af FN. Det har været drøftet i folketingsgruppen, uden at gruppen har truffet beslutning om noget.


Fremskridtspartiets udenrigspolitiske ordfører – John Arentoft – rejste under Folketingets udenrigspolitiske debat den 15. Ds. Spørgsmålet. John Arentoft betegner det som skuffende, at udenrigsministeren (K.B. Andersen, red.) ikke kom ind på det i debatten. Kun et enkelt parti berørte emnet.


Spørgsmålet om hvorvidt Danmark burde udmelde sig af FN begrundes bl.a. med, at der ved afstemninger i FN afgives tilkendegivelser, der kan udsætte vitale danske interesser for meget væsentlige risici, når Danmark som medlem tvinges til at tage stilling for eller imod andre lande til problemer, som vi ret beset kun har ringe forbindelse til og indsigt i.


Det er normalt at rejse udenrigspolitiske spørgsmål under debatter i Folketinget for at høre andre partiers eller ministres syn på tingene. Derfor gjorde John Arentoft det. Hele spørgsmålet er af stor vigtighed og bør derfor også drøftes uden for Folketinget.


Redaktionen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 4. årgang / 12. februar 1976

Reklamer
%d bloggers like this: