Skattefri statsstyring

20. marts 2009

Skattefri statsstyring

Socialdemokratiets ”fond til støtte for usunde virksomheder” får den skattefrihed, andre har brug for.

Socialdemokratipamperne ser ofte at de erhvervsvirksomheder, de kæledækker for, bliver dødssejlere og derfor ikke kan få bankkreditter.

I juni fik partiet imidlertid lusket igennem Folketinget en lov om ”statslig bistandsfond”, så disse firmaer kunne låne statspenge via en fond. Fremskridtspartiet stemte selvfølgelig imod.

Efter sommerferien havde regeringen (Socialdemokratiet, red.) så den frækhed at foreslå, at denne fond skulle være skattefri.

Herimod skrev Fremskridtspartiet i udvalgsbetænkningen:

“Ændringsforslaget vedrører den af socialdemokraterne i juni 1975 gennemtrumfede fond, der skal bidrage med skatteyderpenge (foreløbig 100 millioner kroner) til at forlænge dødskampen for urentable foretagender, som det er politisk bekvemt for Socialdemokratiet, at holde i live noget længere end efter det tidspunkt, hvor man burde se sandheden i øjnene.

Der er absolut ingen grund til at begunstige denne fond, som ganske givet i praksis vil komme til at skade meget mere, end den vil gavne, derved at fonden holder liv i et vilkårligt udsnit af virksomheder inden for branchen, dels, når de til syvende og sidst går fallit, forvolder større tab for kreditorerne, end tilfældet ville have været, hvis de havde fået lov til at dø en naturlig død. Der er såmænd ingen særlig grund til at forvente, at fonden nogensinde vil indtjene et skattepligtigt overskud, medmindre den ad skattefidusvejen lægger andre indtægter ind til modregning af det underskud, den er dømt til at give.

Det kan derfor ikke set ud fra nogen som helst synsvinkel forsvares, at fonden skattestilles anderledes end de banker og sparekasser, den måske i et vist omfang kan komme til at konkurrere med, ligesom der er al mulig grund til, at den misskabning, som fonden er, bliver underkastet alt det overadministrationsdjævelskab, som man bliver udsat for, når man bliver skattepligtig.”

Alle de andre ni partier stemte imidlertid for, at fonden skulle skattefrihedspriviligeres.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 4. årgang / 29. januar 1976

%d bloggers like this: