Det andet Danmark

10. marts 2009

Det andet Danmark

Sommeren er begyndt. Ferien på Christiansborg er startet. Folketingssalen ligger øde hen. Korridorerne på Christiansborg står tomme.

I Finansministeriet arbejder embedsmændene på højtryk, og her dukker i ny og næ politikere fra Socialdemokratiet – op, for at gennemgå det Statsministeren (Anker Jørgensen, red.) kalder ”frynser”. Sommeren over vil der blive arbejdet med at udfærdige den Finanslov, som vil udvise det største driftsunderskud nogensinde i danmarkshistorien under fredsforhold.

Finanslovsforslaget vil, når det fremsættes, give udtryk for det majforlig, der er indgået mellem Socialdemokratiet og de tre små forligspartier. Som en klar konsekvens heraf vil Fremskridtspartiet naturligvis stemme NEJ til Finansloven. Venstre og Konservative vil sandsynligvis som de plejer, stemme JA. Til trods for, at disse to partier kraftigt har advaret mod majforliget, vil de sikkert slutte året af med endnu engang at støtte Socialdemokratiet, sådan som de gjorde i 1980 og alle tidligere år.

Det er nyt for Venstre og Konservative (C) overhovedet at være i opposition. Det Danmark, som man med rette kan kalde Socialdemokratiets Danmark er ikke blevet skabt af Socialdemokratiet alene. Venstre og Konservative har arbejdet med her på. Forlig er indgået efter forlig. September-forlig har fulgt august-forlig. Hvis det ene af partierne ikke har villet, har det andet stillet sine mandater til rådighed. Venstre har endda bøjet sig så dybt, at det har trådt ind i en socialdemokratisk regering, som først blev opløst for mindre end to år siden.

Venstres og Konservatives ledende politikere befinder sig særdeles vel i Socialdemokratiets Danmark. Venstre og Det Konservative Folkeparti er i opposition dels af angst for betalingsbalancen, – dels fordi Socialdemokratiet ikke har brug for dem i øjeblikket.

Fremskridtspartiet er i opposition, fordi vi ønsker ET ANDET DANMARK.

————————————————————————————————————–

– Et andet Danmark, end det Socialdemokratiet har skabt.

– Et Danmark befriet for statens og politikernes formynderi.

– Et Danmark, der vil forsvare det enkelte menneskes ret overfor staten.

– Et Danmark, der ikke stiller den enkelte overfor valget mellem solidaritet eller udstødelse.

– Et andet Danmark, hvor der som der står i Oskar Hansens dejlige sang:

   Danmark for folket er:

”plads for alle, der vil” –

uanset om partibogen er i orden.

Leder

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 23 / 9. årgang  / 19. juni 1981

%d bloggers like this: