Grov overbudspolitik

9. marts 2009

Grov overbudspolitik


Stor forskel på lønnen hos det offentlige og det private erhvervsliv.


Det skyldes ikke kun den stadige forøgelse i antallet af offentligt ansatte, at kommunernes udgifter til administration stiger og stiger. En mindst lige så afgørende faktor er det lønniveau, man har lagt sig på.


Kommunerne fører en grov overbudspolitik på det lønmæssige område i forhold til det private arbejdsmarked. En nyudlært kontorassistent ansat ved en kommune,opnår en højere begyndelsesløn, end en kontorassistent med fem års anciennitet ifølge HK-overenskomsten skal have i det private erhvervsliv.


Forskel på 1.492 kr.

Efter HKs´ minimaltabel skal der i det private erhvervsliv pr 1.9.1973 betales 2.630 kr. pr. måned til nyudlærte assistenter. Kommunerne betaler fra 1. oktober 4.122 kr. om måneden. Slutlønnen for en kontorassistent med fem års anciennitet er ude i det private erhvervsliv 3.670 kr. (altså 452 kr. under kommunernes startløn). I kommunerne er slutlønnen for kontorassistenter 57.254 kr. om året. Det opnås efter 12 års ansættelse.


Årsagen til denne skævhed i lønningerne er at finde i forskellen i overenskomsterne mellem på den ene side HK og på den anden side det private erhvervsliv og Kommunernes Landsforening. Men kommunerne har selvfølgelig også lettere ved at skaffe sig dækning for lønomkostningerne. Man foretager bare et endnu dybere dyk ned i de i forvejen hårdt plagede skatteyderes lommer.


Kommunernes grove overbudspolitik har også yderst alvorlige konsekvenser for landets økonomi som helhed. Overbudspolitiken medfører, at erhvervslivet – produktionen, den der skal forøge nationalindkomsten, forbedre betalingsbalancen og skaffe valuta til landet – ikke kan konkurrere og har meget vanskeligt ved at få tilstrækkelig med kontorpersonale.


T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 1. årgang  / 23. november 1973

Reklamer
  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 15. juni 2010 kl. 05:53
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: