Skattelovjungleriet

2. februar 2009

Skattelovjungleriet 

Samtidig med, at skattereglerne i traditionelt tempo bliver mere og mere indviklede hvert eneste folketingsår, hykler den siddende skatteminister (Anders Fogh Rasmussen, V, red.) som sædvanligt, at han vil forenkle.

Anders Fogh Rasmussen har nok det særkende, frem for forgængerne, at han kan udtrykke sig i mere fortryllende sprog.

Som for eksempel:

For skatteyderne og for samfundsøkonomien som helhed består skattesystemets belastning ikke alene i det, der rent faktisk skal svares i skat. Hertil skal lægges de direkte og indirekte omkostninger, som er forbundet med at orientere sig i skattereglerne og med administrative byrder. Komplicerede skatteregler kan endvidere bevirke, at borgerne er tilbageholdende med, at iværksætte nye initiativer, fordi de skattemæssige konsekvenser er vanskelige at overskue. I en vis forstand kan forenklinger af skattereglerne således siges, at lette “skattetrykket”, selvom det ikke nødvendigvis indebærer lavere indtægter for det offentlige.

Men væksten i Juristforbundets skattelovssamling fra 1.008 sider i 1980 til 1.980 sider i 1989 foregår ikke i aftagende tempo. Og de mange tilvækster er ikke mere forståelige end de tidligere regler.

Sådan er bare de faktiske forhold.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 18. årgang / april 1990

Reklamer
  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 6. juli 2013 kl. 06:02
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: