Udnyt chancen – kast åget bort

23. januar 2009

Udnyt chancen – kast åget bort

 

Bag en levedygtig politik må ligge en ideologi. Et sæt ideer om samfundets opbygning og fællesskabets samarbejde.

 

Politiske partier uden ideologi består ikke, derfor er tanker om et “parcelhus-parti”, “pensionist-parti” eller “ungdoms-parti” utopiske.

 

Gammelpartierne

Gammelpartierne i folketinget bygger alle på ideologerne om, “gammelliberalisme”, “socialliberalisme” og “marxisme“, – ideer og tanker, der opstod for mere end 100 år siden, og som helt er ude af takt med vor tids oplyste samfundsmønster, uddannelse og teknik.

 

Gammelliberalismen der danner grundlag for radikale, venstre og konservative bygger på ideen om den enkeltes frihed til at udnytte andre. Den form for frihed er i vor tid en utopi. Den enkelte står ikke – som i gammelliberalismens tid alene -, men er godt beskyttet af modernismens retsudbygning og faglige organisationssystem.

 

Marxismen er endnu mere forældet. Samfundets, statens overtagelse eller dirigering af flere og flere opgaver er fantastisk dyr og ineffektiv. Det er først og fremmest arbejdere og bønder, der økonomisk lider under nutidens halv- og helsocialisme, medens de velbjergede – også indenfor Socialdemokratiet og SF – har forstået at holde sig skadesløse.

Arbejderne har fået stene for brød, idet den privatkapitalisme man ville bekæmpe, er blevet afløst af en endnu brutalere statskapitalisme.

 

Staten forarmer os

Gammelpartierne har ved fortsat og stadigt at bygge på forældede ideologier ført os længere og længere ind i en tvangsstat. Erhvervslivet og den enkelte borger lovbindes, spærres inde og hæmmes af et lovvivar, der truer med at klemme vejret ud af os alle, medens bureaukratismen breder sig over alt og alle.

 

Vi har her i Danmark en uhyggelig hær af “arbejdsløse”, der nok arbejder, men ikke producerer, og som er en utålelig byrde for den producerende del af samfundet. Resultatet er bl.a. at Danmark har verdensrekord i skatteplyndring, og at gammelpartierne gennem deres politik forarmer store dele af befolkningen. Man skaber økonomisk social nød, som man derefter søger at afhjælpe gennem nye mængder af love, endnu mere kontorstyre og stadig stigende skatter. Målet er fuldt! Tiden er inde til, at vi kaster tvangsstyret af os. “Velfærdsstaten” er løbet over gevind. Lovjunglen, embedsmandsvældet og skatteflåningen forarmer os. Det går ikke længere fremad, men stærkt tilbage.

 

Gammelpartier og deres forældede ideer duer ikke mere. Der trænges til udluftning i regering og folketing.

 

Nye tanker – nye folk

Heldigvis har nye tanker og ideer i det sidste år fået tag i befolkningen. “Gammelliberalismens” og “marxismens” mosgroede tid er ved at være forbi. Nu gælder det fremskridtet – progressivismen.

 

Fremskridtspartiet har udformet progressivismens ideer, der – trods stærk modstand fra gammelpartiernes monopolpartier – vinder støt fremgang i befolkningen.

 

Grundlaget for progressivismen er: Oprydning i lovjunglen, afskaffelse af bureaukratiet og afvikling af indkomstskatterne.

 

Valglovens spærreregler skal ophæves og samfundsstyret bygge på følgende hovedregler:

 

· Landet gøres til én valgkreds.

 

· Folketingets medlemstal reduceres til i alt 40.

 

· Folkeafstemningsprincippet udbygges.

 

· Embedsmandsvældet afvikles.

 

Vil i være med til at skabe frihed?

Alle gammelpartierne – også Erhard Jakobsens nye fraktion – bygger på gamle, forældede principper. Tilslutning til Erhard Jakobsens “centrumsdemokrati” vil medføre fortsat socialisme, thi manden har altid været og er stadig socialist.

 

En “borgerlig” regering vil fortsætte, hvor socialisterne slap. Ikke en eneste gang har de lovet at ophæve den nuværende regerings (A) vanvittige love eller ødelæggende skattesystem. Hver eneste gang vi har fået en “borgerlig” regering, har de trolig fortsat i “socialisternes” fodspor.

 

Fremskridtspartiet har vist vejen. Vi har chancen for at kaste åget af os, – hvis vi vil!

 

A. Th. Riemann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 11 / 1. årgang / 23. november 1973 

%d bloggers like this: