Forside > Kunst og kultur, Politiske "ben" og skandaler > Livsvarige ydelser til kunstnere

Livsvarige ydelser til kunstnere

20. januar 2009

Livsvarige ydelser til kunstnere


I foråret 1978 gennemførtes en ændring af de såkaldte hædersgaver til livsvarige ydelser til kunstnere, som efter Statens Kunstfonds mening har gjort sig fortjent hertil.


De ledige ydelser omdannes til faste årlige statsydelser med et grundbeløb, der per 1. april 1978 er fastsat til kr. 31.400, hvortil kommer dyrtidstillæg, for tiden 48 %, i alt for tiden årligt kr. 46.472,04.


Antallet af livsvarige ydelser til kunstnere er fastsat til i alt 207, fordelt med 73 til blivende kunstnere, 73 til skønlitterære forfattere, 12 til forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning, 4 til oversættere, 25 til komponister og 20 til kunsthåndværkere, kunstneriske formgivere, arkitekter med flere.


Efter at der per 1. januar 1979 er uddelt 30 og per 1. januar 1980 yderligere 20 faste årlige indtægtsregulerede ydelser på finansloven, har ministeriet anmodet repræsentantskabet for Statens Kunstfond om at fremkomme med indstilling om tildeling af 23 ydelser.


Repræsentantskabet har herefter bl.a. indstillet følgende:


·Billedkunstnere:

Ib Braase, Erik Lynge, Agnete Madsen, Jørgen Rømer og Arne Haugen Sørensen.


·Skønlitteræreforfattere:

Carl Bang, Eva Hemmer Hansen, Henning Ipsen, Vagn Lundbye, Henrik Nordbrandt, Jakob Bech Nygaard, Grete Povlsen, Michael Tejn og Dorrit Willumsen.


·Forfattere med forfatterskab af almenkulturelbetydning:

Bjørn Poulsen.


·Komponister:

Henning Christiansen og Erik Jørgensen.


·Kunsthåndværkere, kunstneriskeformgivere og arkitekter:

Vibeke Klint, Myre Vasegaard, Erik Herløw, Grethe Meyer, Mogens Koch og Jørn Utzon.


Finansudvalget har nu bevilget pengene.


Knud Leif Thomsen undlod i sin tid som Fremskridtspartiets repræsentant i Statens Kunstfond at stemme, når afgørelserne skulle træffes om den ene kunstner var bedre end den anden. Øvrige medlemmer af Statens Kunstfond havde ikke problemer i retning af at vælge mellem deres kunstkolleger.


Chr.

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 9. årgang / 23. januar 1981

Reklamer
%d bloggers like this: