Forside > Flygtninge- og indvandrerpolitik i Danmark, Uddannelsespolitik > Utidig behandling af landets studerende

Utidig behandling af landets studerende

19. januar 2009

Utidig behandling af landets studerende


De studerendes kampagne “Overlev på SU – spis grus!” afdækker den hensigtsbestemte dobbeltmoral, der er regeringens (V og C, red.) og tillige også folketingsflertallets norm, når det drejer sig om bevillinger til SU.


I en tid, hvor ikke-danske statsborgere og danske statsborgere med omtvistet indvandrerbaggrund som udgangspunkt gives eller opnår bedre eksistensvilkår end landets egne børn, må der gøres indsigelse overfor en sådan folkeskadelig råden og regereri.


Med udgangspunkt i forskningsminister Helge Sanders (V) udtalelser i dag i et indslag i TV2 kl. 09:45, må der tages afstand til ministerens udtalelse om, at godt 4.700 kr/måned før skat er et rimeligt beløb. Ministerens henvisning til, at den danske SU hører til blandt verdens højeste studiestøtteordninger er interessant, men ret beset irrelevante.


Ministeren bør naturligvis forholde sig til de økonomiske forhold befolkningen i Danmark imellem. Statsministerens (Anders Fogh Rasmussen, V, red.) udmeldinger i går om, at Danmark skal flytte fokus på 4 angivne felter, selv om det koster, giver grund til at antage, at regering og folketing agter at forfølge helt andre mål end det mål, at skabe ordentlige forhold indenrigs og herunder for landets egne, aktive befolkningsdel under uddannelse.


Når de ca. 4.700 kr/måned efter skat er blevet til ca. 4.000 kr/måned og de ofte reelt offentligt ejede kollegieværelser er betalt inkl. el, vand og varme, der alle 3 er kraftigt afgiftsoverbelagte udgifter, er der til overlevelse brutto ca. 500 kr/måned til rådighed.


De ikke få unge mennesker af anden etnisk herkomst, der fræser rundt på gader og veje i dyre biler, er næppe aktive studerende på SU, men formentlig snarere unge, der kommer fra hjem med støttesupplerende indkomst fra salg af billige sodavand eller tilsvarende.


Som grundprincip bør landets studerende ikke på noget tidspunkt være ringere stillet end ikke-danske statsborgere eller danske statsborgere med omtvistet indvandrerbaggrund.


Så længe indkomstskatten ikke er afviklet, bør SU af hensyn til den studerende og samfundets udgifter til uddannelsessektoren, have en sådan størrelse, at den af samfundet ønskede uddannelseseffekt opnås hurtigst og billigst muligt og under samtidig hensyntagen til de altovervejende samfundsfastlagte leve- og dermed eksistensvilkår.


J. Herkild


Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3-4 / 34. årgang / september-oktober 2006

Reklamer
%d bloggers like this: