Forliget løser ikke landets krise

19. januar 2009

Forliget løser ikke landets krise


Forligspartiernes hensigtserklæring er en samling løse ender, der ikke binder partierne.


Landets flere end 100.000 arbejdsløse skal ikke regne med at komme i arbejde foreløbigt. Det danske erhvervsliv skal heller ikke forvente, at dets omkostningsniveau stabiliseres. Det politiske forlig mellem regeringen (Socialdemokratiet, red.), Venstre, Centrum Demokraterne (D), radikale (B) og Kristeligt Folkeparti løser ikke arbejdsløshedssituationen, hverken på kort eller på langt sigt.

Fremskridtspartiet står i dag som landets førende oppositionsparti efter at Venstre har valgt side og i stedet for en ikke-socialistisk løsning, som der er flertal for i Folketinget, har valgt den socialdemokratiske udgiftspolitik.


Forligspartiernes hensigtserklæring er en samling løse ender, der ikke på nogen måde binder forligspartierne til at gennemføre varige løsninger. Tværtimod vil befolkningen til vinter atter opleve panikagtige natteforhandlinger på Christiansborg i et nyt forsøg på at løse landets krise.

Landets to største organisationsdominerende partier forsøger endnu en gang at indbilde befolkningen, at der kan drysses fem milliarder kr. ud, – uden samtidig at fortælle, at skatteyderne i sidste ende skal betale gildet.


Forligspartiernes løsning styrker ikke eksporterhvervene, de vil alvorligt forværre Danmarks betalingsbalance, vil øge importen, skabe rekordunderskud og vil kun skaffe få tusinder i midlertidigt arbejde. Forligspartierne har ikke gennemført den nødvendige politik: Stabilisere erhvervslivets omkostningsniveau og afskaffe arbejdsløsheden.


Fremskridtspartiet vil som landets førende oppositionsparti leve op til det ansvar, forligspartierne har svigtet.


Hovedhjørnestenen i forliget er en midlertidig momsnedsættelse. Denne vil katastrofalt forværre Danmarks betalingsbalance. Sammenlagt med de øvrige forligsforslag vil det betyde, at et finansunderskud i år og næste på et tocifret milliardbeløb. I stedet for en momsnedsættelse har Fremskridtspartiet foreslået en forhøjelse af den skattefri bundgrænse fra 1. oktober til 21.000 kr. Dette vil give gennemsnitsdanskeren ca. 400 kr. mere i lønningsposen om måneden. Samfundsøkonomisk vil det øge forbrugsproduktionen og derved afskaffe arbejdsløsheden – uden en momsnedsættelses uheldige følger. Samtidig vil det tilskynde tusindvis af arbejdsløse til at skaffe sig et arbejde. En lettelse af skattetrykket vil samtidig stabilisere erhvervslivets omkostningsniveau, uden hvilke det danske erhvervsliv ikke kan konkurrere med udlandet. Det er ikke statslige millioner, dansk erhvervsliv har brug for, men et lavere omkostningsniveau.


Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 15 / 3. årgang / september 1975

Reklamer
%d bloggers like this: