Forside > Økonomi, Erhvervspolitik, Skat og afgifter, Socialdemokratiet > Hækkerup og Jørgensen ligeglade med eksport

Hækkerup og Jørgensen ligeglade med eksport

15. januar 2009

Hækkerup og Jørgensen ligeglade med eksport

Endnu et firma giver op.

Af en uhyggelig korrespondance med en marmorfabrik i Danmark og en forhandler i USA, som er blevet forelagt Fremskridt, fremgår det, at den megen cand. polit. snak om produktions- og eksportfremmende foranstaltninger ikke har realiteter bag sig. De sløve levebrødspolitikere lader tingene gå, som de kan og lader både fem og syv være lige.


Den amerikanske forhandler vil vide, hvornår han kan regne med næste sending, og det danske firma svar bliver:


“De spørger i Deres brev, hvornår De kan forvente næste sending, men det er os ikke muligt at kunne svare herpå endnu. Som forholdene stadig udvikler sig her i Danmark, er det faktisk umuligt for os små virksomheder at kunne producere. Som jeg meddelte i mit forrige brev, er det stadig ikke muligt at skaffe den fornødne arbejdskraft på grund af skattetrykket – folk vil simpelthen ikke arbejde mere end lige højest nødvendigt. Før vi får velordnede politiske forhold her i landet, før er der ingen løsning.


Nu er det særdeles vanskeligt i vor produktion, som jo for størsteparten er håndarbejde. Dette arbejde skæves der til, det giver ikke penge nok.”


Således ligger det. Vi vil stadig se hen til at komme i gang igen, hvilket også vil ske, hvis vi kan få den altødelæggende regering (Socialdemokratiet, red.)  ud og Glistrup sat til styret.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 1. årgang / august 1973

Reklamer
%d bloggers like this: