Forside > Politiske "ben" og skandaler, Socialdemokratiet, Uddannelsespolitik > Undervisningsministeriet har financieret Krags parisertur

Undervisningsministeriet har financieret Krags parisertur

13. januar 2009

Undervisningsministeriet har finansieret Krags parisertur


Hvor er resultatet af de forskningstimer, Krag (A) har fået penge for? Var han i det hele taget kvalificeret, spørger Århus-studenter


Nogle studenter i det morsomme fag “Statskunst” kunne i sommer ikke forstår, hvor deres lektor var blevet af. De savnede hans inspirerende vejledning, men før det gik så galt, at den forsvundne lektor blev efterlyst i Pressens Radioavis, kunne man dog fra officiel side berolige dem med, at han bare var taget et par måneder til byen Paris for at studere.


Lektoren hedder Jens Otto Krag og han var tidligere ansat som kontorchef i Handelsministeriet, har været minister for dit og dat og desuden socialdemokratisk partiformand, inden han overtog posten som videnskabsmand ved Århus Universitet.


Andre studenter savnede egentlig ikke lektor Krag, men undrede sig over, at han pludselig var taget til Paris for at studere fransk, eftersom det var statskunst, han fik løn for at undervise i.


½ million plus statspension

Heldigvis blev alle gåder løst. Brikkerne faldt på plads for nylig, da lektor Krag blev udnævnt til EF-ambassadør. Den månedlange parisertur skyldtes ikke usalig trang til pjæk fra statskunsten, men derimod målbevidst kundskabstilegnelse, idet lektoren får brug for meget fransk i sin ny gerning.


Efter sigende betaler EF bedre end Århus Universitet. Lønnen udgør kvit og frit firehundredesyttentusinde kroner om året plus fribolig og ambassadørbil. Desuden har lektoren livsvarig pension fra en tidligere stilling som statsminister.


Hvis det kræves af ham, vil han få råd til at betale det meste af lektorlønnen tilbage til Århus Universitet, der altid jamrer over utilstrækkelige bevillinger. Han burde måske gøre det frivilligt, inden Dronningens foged kommer. Når man underviser i ét fag, kan man ikke pludselig rejse til Paris for at dygtiggøre sig i et andet fag blot for senere at få lejlighed til at føre sig frem i et helt tredje fag. Man kan ikke læse fransk for undervisningsministeriets penge, mener f.eks. Moderate Studenter, der udgiver bladet Pegasus. Og dette blad, der handler om alt andet end heste, rejser desuden spørgsmålet, om lektor Krag har opfyldt sine andre forpligtelser over for universitetet. Krag er også blevet betalt for 20 timers ugentlig forskning. Desværre har man endnu ikke haft lejlighed til at studere resultatet af lektor Krags forskning, med mindre denne skulle være blevet udmøntet i nogle modernistiske digte og politiserende kronikker i Dagbladet Politiken.


Gratis New York-tur

Det er ikke alene studenter, der undrer sig over den rejselystne lektor. Også folketingskolleger er det faldet for brystet, at Krag skal til New York i november-december som en af den socialdemokratiske gruppes repræsentanter ved FNs generalforsamling. Krag har jo meldt sig ud af dansk politik. Han deltager ikke i udvalgsarbejde og han har tilkendegivet, at han aldrig mere vil bestige Folketingets talerstol. Hvorfor skal han så pludselig være aktiv, når det drejer sig om at komme på Amerikarejse spørger man?


Svaret må vel være, at der sikkert er tale om en overenskomst mellem ham og Anker Jørgensen, da denne i sin tid fik overdraget det socialdemokratiske dødsbo.


Neuf

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 1. årgang  / 16. november 1973

%d bloggers like this: