Forside > Erhvervspolitik, EU/EF, Fremskridtspartiet, Personlig frihed, Velfærdsstaten > Landsformanden har ordet…marts 1994

Landsformanden har ordet…marts 1994

13. januar 2009

Landsformanden har ordet

Marts 1994

Kære partifæller!

Fremskridtspartiets politik bliver mere og mere aktuel og nødvendig. Følgerne af regeringens  (A, B, CD og KrF, red.) og Folketingets fejlslagne politik bliver dagligt mere synligt og det danske samfund befinder sig i en ganske alvorlig krise.

Direktiver og tåbelige bestemmelser fra EU omsættes af dydige danske regeringer og Folketing til erhvervsødelæggende påbud, forbud og krav til danske erhvervsdrivende, hvor især dansk fiskeri og landbrug er blevet hårdt ramt.

Kvoteordninger, skrap og nidkær fiskerikontrol, ophørsordninger, ophugningsordninger m.m. har nu næsten ødelagt det tidligere så hæderskronede, frie danske fiskerierhverv. Fiskeriministerens (Bjørn Westh, A, red.) forslag om forsøgsfiskeri for 10 % af Bornholms fiskerflåde er et nyt uanstændigt og ubrugeligt tiltag.

Dansk landbrug kæmper også i disse år en særdeles hård kamp for at overleve. Overmåde skrappe miljøkrav, kvoter, bræmmer og braklægningsordninger, afsætningsbegrænsninger og støtteordninger har sammen med dansk forvaltning af EU-direktiverne bureaukratiseret og ufrigjort dansk landbrug i en helt uhyggelig grad. Sidste skridt på bureaukratistammen er det 7½ meter lange ansøgningsskema om hektarstøtte.

Den alt for høje arbejdsløshed giver mange hundrede tusinde danskere store økonomiske og psykiske problemer. For alt for mange unge betyder den høje ledighed, at de har svært ved at få læreplads, job og i det hele taget få et naturligt forhold til det aktive samfund. Unge skal have adgang til at opleve, at de virkelig kan udrette noget, at der er brug for dem.

Når et samfund, som vi i stigende grad oplever i disse år, bevæger sig således, at flere og flere borgere bliver umyndiggjort på grund af ledighed, så skabes der forvirring, rodløshed og modløshed. Alt for ofte fører denne negative udvikling til druk, kriminalitet, narkomani, vold, mord og selvmord.

Fremskridtspartiet har den politik, der er nødvendig for at ændre denne farlige udvikling i det danske samfund. Vor kamp for personlig frihed og udfoldelse og vor kamp mod vort ødelæggende indkomstskattesystem og bureaukratiske styring af det danske samfund er helt nødvendig for at få udviklingen vendt.

Som det fremgår af foreningsmeddelelserne, så er der gang i vort foreningsliv, og fremskridtsfolk kæmper dagligt for vore politiske idéer og et bedre samfund. Måtte kampen medføre, at de to forestående valg til Europa-Parlament og folketing bliver i Fremskridtspartiets favør.

I dette nummer af Fremskridt indkaldes der til dette års landsmøde i Fredericia. Hotelliste og liste over andre overnatningsmuligheder vil blive bragt i de følgende numre.

Johannes Sørensen

Landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3  / 23. årgang / marts 1994

Reklamer
  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 25. juli 2013 kl. 05:41
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: