Forside > Økonomi, Folkestyre/demokrati, Skat og afgifter > Nye millioner til partierne

Nye millioner til partierne

12. januar 2009

Nye millioner til partierne


I 1986 vedtog et flertal i Folketinget, at de politiske partier skulle på statsstøtte. Fremskridtspartiet stemte imod, men ordningen blev indført. I de mellemliggende år er der udbetalt 270 millioner kroner til de politiske partier gennem tilskud beregnet ud fra valgtal. De 270 millioner kroner kunne med fordel have været anvendt til f.eks. at hjælpe vores samfunds svageste eller måske endnu bedre have været anvendt til skattelettelser.


Nu stiger statstilskuddet til de politiske partier meget betydeligt. Folketingets flertal – igen minus Fremskridtspartiet – vedtog lige før sommerferien, at forhøje partiernes tilskud med 53 millioner kroner om året. Det betyder, at der i 1996 vil blive udbetalt 83 millioner kroner i statsstøtte til partierne. Der er så desuden indført en ny reguleringsordning, hvorved beløbet automatisk bliver forhøjet med 2 pct. hvert år. Der kommer derfor ikke til at gå mange år, før beløbet runder 100 mio. kroner.


Fordelingen af pengene bliver ud fra følgende forhøjelser:


1) Tilskud til hovedbestyrelsen ud fra Folketingsstemmer bliver forhøjet til 19,50 kroner.


2) Tilskud til amtsorganisationerne – beregnet på amtsrådsstemmerne – forhøjes fra 2 til 2,50 kroner.


3) Tilskud til lokalforeningerne – beregnet på kommunestemmerne – bliver forhøjet fra 3 til 4 kroner.


4) For Københavns- og Frederiksberg kommune bliver forhøjelsen fra 5 til 6,50 kroner ud fra kommunalstemmerne.


Som noget nyt skal partierne hvert år søge om pengene. Mange steder har man hidtil kunnet klare sig med en ansøgning pr. valgperiode. Nu skal der søges hvert år!


Der er desuden vedtaget en ny lov om åbenhed i de politiske partiers regnskaber. For Fremskridtspartiet er det ikke noget problem. Vi har siden 1973 optrykt vores årlige regnskaber her i bladet, hvorved alle kan følge vores økonomi. Der er dog et nyt punkt.


Partierne skal oplyse, hvis vi modtager bidrag på 20.000 kroner eller mere. Hvis vi ved, hvem giveren er, skal det oplyses. Ved vi ikke, hvem giveren er, skal det stadig oplyses, at vi har modtaget pengene, så blot med anonym som giver. Dette gælder ikke kun hovedbestyrelsen, men også, hvis I modtager beløb i de lokale kredse eller lokalforeninger på 20.000 kroner og derover.


For det tredje har Folketinget vedtaget, at igangsætte den såkaldte Olsen-Plan – opkaldt efter Folketingets formand Erling Olsen (A). Planen bliver gennemført imod VKZ-stemmerne og derved i samarbejde med den yderste venstrefløj! Planens store punkt er, at partierne vil få flere penge til ansættelse af sekretærer og akademiske medarbejdere. Samlet bliver der tale om nyansættelser af ca. 130 personer. Det er så mange nye folk, at der selvfølgelig ikke er plads til dem i de lokaler, Folketinget i dag anvender. Derfor skal Folketinget udvide. I første omgang ved at inddrage nogle lokaler, Landbrugsministeriet hidtil har anvendt. På lidt længere sigt skal Rigsarkivet flyttes til Ørestaden, og den gamle Rigsarkivbygning skal så indrettes til kontorer for Folketinget. Det bliver meget dyrt. I dag er der et forsigtigt skøn, som siger 1 milliard kroner!


Fremskridtspartiet vil fra 1. oktober kunne ansætte 7-8 personer ekstra i forhold til vores nuværende stab af medarbejdere. Men foreløbigt får vi ikke mere plads. Vi skal derfor rykke sammen, hver gang en ny ansættes. Folketingsgruppen vil i løbet af sommeren grundigt diskutere, hvordan vi vil bruge de nye ressourcer. Og først i september vedtager vi en samlet plan for vores sekretariat.


Tager vi Olsen-Planens umiddelbare merudgift, så er det 60 millioner kroner årligt. Sammen med udgiften til partistøtte, som stiger med 53 million kroner,  så har et flertal i Folketinget vedtaget at yde sig selv over 100 millioner kroner i ekstra skatteyder finansieret tilskud! Det er groft, og vi vil fra Fremskridtspartiet fortsat kæmpe for at få flertal bag en ophævelse af lovene igen.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 23. årgang / juni 1995

Reklamer
%d bloggers like this: