Ankers´ glashus

12. januar 2009

Ankers´ glashus


“Man skal ikke kaste med sten, hvis man selv bor i et glashus”.


Dette er et kendt ordsprog, og den tidligere så folkekære statsminister Anker Jørgensen burde måske have tænkt på det, da han sammenlignede Fremskridtspartiet med nazisterne.


Det er et tegn på uvidenhed og dumhed fra Ankers´ side. For hvad og hvor er sammenligningen, man ynder at påpege, at Fremskridtspartiets´ flygtninge- og indvandrerpolitik er et skridt i den retning, men hvad er det, vi vil.


Vi ønsker ikke at forfølge enkelte personer, racer m.m., men udelukkende at stramme den gældende lovgivning. Vi vil ikke inddrage et asyl. Undtaget er dog de, som medvirker til grove strafbare handlinger, disse skal øjeblikkelig udvises af Danmark, da de ikke har sat pris på vores gæstfrihed. Det sker også af hensyn til de øvrige flygtninge, da de uroelementer giver et dårligt image.


Vi vil stramme loven, så det bliver sværere at komme til Danmark og sværere at opnå permanent asyl, og vi vil i højere grad modtage FNs konventionsflygtninge, som ikke har penge til at rejse til Danmark.


Hvad skaber grobund for nazismen? Det gør de politikere, som ikke vil lytte til flertallet i befolkningen. De partier som lader hån om befolkningens krav om strammere love. Danskerne vil gerne hjælpe flygtninge, men vi er nødsaget til at modtage et kvantum, der er realistisk. De skal behandles godt, men ikke bedre end landets egne borgere. Desuden må de respektere vores gæstfrihed, vi giver dem husly langt fra krigens rædsler. De få – der ikke respekterer vores gæstfrihed -, bør straks sendes retur.


Apropos “glashuset”: Nazisterne er store tilhængere af en stærk enhedsfagbevægelse, de ønsker en stærk og central offentlig styring (formynderi) med et minimum af personlig frihed til den enkelte, det lugter fælt af socialisme, men nazisternes oprindelige navn er jo også National Socialistisk Arbejderparti.


Johannes Sørensen

Landsformand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6-7 / 22. årgang / juni-juli 1994

%d bloggers like this: