Desperat minister krænker Folketinget

5. januar 2009

Desperat minister krænker Folketinget


Per Hækkerup (A) ønsker antiparlamentarisk alliance med de borgerlige.


Danmarks Radio producerer for tiden en slags fortsat spøgelseshistorie, der går under det pompøse navn Radiotinget, i hvilket en række politikere uden større folkelig opbakning om lørdagen kan få lejlighed til at føre ordrige diskussioner med hinanden. Indlæggene fra disse politikeres side er i uhyggelig grad præget af fortids smuldrende rester, og normalt bliver der i Radiotinget ikke fremlagt egentlige konstruktive forslag til politisk luftforbedring.


Afslag til Hækkerup

Under en af disse debatter – for åben mikrofon – sagde økonomiminister Per Hækkerup til folketingsmand Poul Schlüter (C), at han (Hækkerup) ønskede en aftale med de borgerlige om, at man efter næste folketingsvalg arrangerede sig således, at folketingsmænd fra Fremskridtspartiet ikke fik indflydelse på Folketingets afgørelser. Hækkerup havde udspekuleret en sindrig clearingordning, således at man i blokalliancen simpelthen byttede stemmer før afstemningsdagene.


Poul Schlüter afviste allianceforslaget og advarede Per Hækkerup mod at opdele Folketinget i første klasses stemmer og anden klasses stemmer.


Det Hækkerupske demokrati

Med sit uhyggelige antiparlamentarisk forslag – fremsat for åben mikrofon – har Hækkerup atter bevist, at han ikke regner de menige vælgere for noget som helst. Med sit forsøg på snigløb af demokratiets idé om at meningerne skal brydes, inden folkets repræsentanter stemmer sig frem til en afgørelse, har han tilføjet folkestyret og Folketinget en grov krænkelse. Han insinuerer, at Folketingets afgørelser skal træffes før møderne og ikke under møderne. På forhånd skal det være tilrettelagt, at en gruppe folketingsmænd ikke må få nogen indflydelse overhovedet. De gamle partier skal sælge deres idé til hinanden for at undgå nye idéers gennemførelse. Det Hækkerupske demokrati skal være en sammenspist byttecentral ledet af grossister i politik.


Hækkerups fremtid som politiker

Det er dog et spørgsmål, om det store flertal af socialdemokratiske vælgere vil acceptere en politiker, der forveksler politik med fiduseri og smartness. Man kunne vel med en vis ret forlange, at en minister og folketingsmand i hvert fald gjorde et slags forsøg på at respektere det folkestyre, han er sat til at repræsentere. I et solidt demokrati kan man kun anvende politikere, der véd, at kynisk tilsidesætning af store gruppers krav vil resultere i uro og oprørstendenser. I det lange løb vil det være ganske uholdbart at manøvrere sig frem til et folketingsflertal ved hjælp af desperat forslagenhed på ministertaburetternes vegne.


Neuf

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 1. årgang / 15. oktober 1973

Reklamer
%d bloggers like this: