Forside > Boligpolitik, Mogens Glistrup > Hvorfor ikke forenkle ejendomsvurderingen?

Hvorfor ikke forenkle ejendomsvurderingen?

4. januar 2009

Hvorfor ikke forenkle ejendomsvurderingen?

Vurderingsskemaet skal væk – “Grundtal” og EDB er løsningen.

Ikke kun Fremskridt, men også dagbladet Børsen “varmer” i øjeblikket op til Folketingets kommende og yderst tiltrængte revision af forårets lovgivnings-makværk på jord- og boligområdet.

Som yderligere debatmateriale til drøftelser i Børsen har Mogens Glistrup oplyst bladet om, at Fremskridtspartiets program indeholder følgende om ejendomsskyldsvurdering:

I stedet for individuelle ejendoms- og grundskyldsvurderinger hvert fjerde år tildeles hver enkelt fast ejendom et grundtal svarende til den nuværende vurdering. Derudover opdeles landets ejendomme i en lille snes generelle grupper (ældre udlejningsejendomme, middelstore bøndergårde, omegnsparcelhuse, byggegrunde etc.). Pr. hvert års 15. maj kundgøres for hver gruppe for sig, hvor mange procent grundtallet øges med for det følgende finansår. Den grundejer, som finder forhøjelsen forkert for sin ejendoms vedkommende, kan protestere, således at behandlingen af protester kan være tilendebragt betids til, at der inden 1. februar det følgende år er klaring over, hvor højt ejendomsskylds- og grundskyldsvurderingsbeløbet skal være det påfølgende finansår.

De offentlige myndigheder udskriver på EDB alle oplysninger om hver enkelt ejendom fra tingslysningskontorer, bygningsdirektorater, matrikel o.s.v. Disse oplysningsskemaer, som nogenlunde løbende holdes ajour, tilstilles i kopi ejeren, der så kan gøre indsigelse, hvis han mener, at noget er forkert.

For bredt et udsnit

Hver måned gennemgår ejendomsskattemyndighederne een procent af landets ejendomme med henblik på evt. ændring af grundtallet, idet denne gennemgang dels omfatter de ejendomme, hvor der sker noget afgørende nyt (udstykninger, omfattende bygningsarbejder etc.) og dels de ejendomme, for hvilket det er længe siden, at der har været individuel grundtalsrevision. Nye grundtal får virkning for beskatningen fra og med den 1. april, der følger mere end 7 måneder efter, at grundtallet er meddelt vedkommende ejer.

Ved den anførte ordning undgås arbejdet med udfyldelse af vurderingsskemaer tillige med, at der sker en væsentlig administrativ forenkling af hele ejendomsvurderingsadministrationen. I videre omfang endnu kan man herefter beskæftige virkeligt sagkyndige mennesker i stedet for, at man med de store vurderinger hvert fjerde år må forlade sig på et alt for bredt udsnit af vurderingsfolk.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 1. årgang / oktober 1973

%d bloggers like this: