Forside > Den offentlige sektor, Retspolitik, Socialdemokratiet, Velfærdsstaten > Ny hær af højtgagerede administratorer

Ny hær af højtgagerede administratorer

3. januar 2009

Midt i en sparetid:


Ny hær af højtgagerede administratorer


Eva Gredal dramatiserer klassisk molbohistorie.


Den dynamiske Eva Gredal (A) har til støtte for Fremskridtspartiets detaljerede argumentation i den kommende valgkamp skabt en ny administrationstilvækst, som er døbt det smukt klingende navn: Den Sociale Ankestyrelse.


Foreløbig har nydannelsen levet nogle måneder og der er udsigt til, at den vedvarende kan holdes i live for ca. 12 millioner kroner om året, når man ser bort fra prisstigninger og naturlig administrativ vækst.


Den Sociale Ankestyrelse er indrettet som et sted, hvor det danske folk kan komme og beklage sig over f.eks.


invalidepensions– og ulykkesforsikringer, idet Eva Gredal m.fl. har erkendt, at det ikke har været muligt at reducere klagernes antal gennem en fornuftig sanering af kaotiske love inden for disse områder.


I midten af august måned havde ankestyrelsen modtaget ca. 1.200 klager og flere er vel kommet til i mellemtiden. Heldigvis er der 14 ankechefer og en overankechef til at fordele disse klager mellem 90 ekspeditionssekretærer og et ukendt antal fuldmægtige, overassistenter, der sikrer klagernes grundige journalisering og cirkulation.


Molborecept

Selvfølgelig skal vi have adgang til at klage over forhold, vi anser for urimelige og ankestyrelsen griber med glæde efter enhver klage, som dumper ind gennem dens brevsprække.  Men i stedet for denne overbygning kunne man med fordel have sat ind over for klagernes typiske årsager, der i reglen bunder i, at hverken embedsmænd eller privatfolk kan finde ud af den danske lovjungle. Lovene er omstændige. De indeholder en rigdom af fortolkningsmuligheder og er i virkeligheden et udtryk for rent anarki og lovløshed på vitale områder.


Eva Gredal har været nødsaget til at gribe ind over for uoverskueligheden. Hun har gjort det efter god gammel molborecept. Der var en stork, der truede hendes afgrøde og nu har hun sendt styrelseschef Erik Hansen ind for at bortjage det rædsomme dyr. Styrelseschefen bæres frem af 14 ankechefer og det føromtalte antal ekspeditionssekretærer fulgt af en ganske uoverskuelig bagtrop af fuldmægtige etc. etc.


Det vil dog være urimeligt blot at betegne hendes dramatiske iscenesættelse som molboagtig. De oprindelige molboer brugte nemlig et noget mindre antal medhjælpere til at bære den platfodede storkejæger ind i kornmarken.

Neuf

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6 / 1. årgang  / september 1973 


Reklamer
  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 24. maj 2010 kl. 12:49
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: