Forfejlet disposition i Danmarks Radio

3. januar 2009

Forfejlet disposition i Danmarks Radio


På Fremskridtspartiets vegne har Mogens Glistrup, overfor Programudvalget i stats-monopolet Danmarks Radio, gjort indsigelse mod den behandling partiet var ude for i forbindelse med “dækningen” af det norske valg.


I klagebrevet hedder det bl.a.” …Det norske valg var som bekendt det første, hvor repræsentanter fra den danskinspirerede progressive bevægelse deltog.


Hvis Radioen ville have een dansk politiker til at kommentere det norske valg, turde det nok på denne baggrund siges at have været rimeligt, at have valgt som den pågældende en repræsentant fra Fremskridtspartiet.


Nu bestemmer Radioens programredaktion sig til at have fem danske politikere til løbende, at kommentere valget. Det synes oplagt, at have været en helt forfejlet journalistisk disposition ikke at medtage blandt disse fem en repræsentant for det parti, der nu igennem et halvt års tid har været Danmarks næststørste, Fremskridtspartiet.


Den diskussion, som politikerne fra disse fem partier førte – det var påfaldende nok præcist de samme fem politiske partier, som sidder i Radiorådet – var fra først til sidst i meget vid udstrækning en ensidig nedrakning af det danske Fremskridtsparti. Enhver med den ringeste sans for objektivitet og alsidighed i radioformidlingen vil nok sige til sig selv, at det er en aldeles urimelig måde at drive programpolitik på, således at koncentrere en udsendelse, den foreliggende, om et vedvarende injuriebombardement mod et parti, der ikke har fået lejlighed til at tage til genmæle.… Ved nærværende tillader jeg mig, på Fremskridtspartis vegne, på ny at opfordre Programudvalget til at sørge for, at kursen lægges om. Det vil dog være sørgeligt, om vort folkestyre skulle stagnere på grund af manglende radio- og TV-mæssig ilttilførsel til de nye partier, som er under udvikling.


Konkret tillader jeg mig at stille følgende forslag:


“Der er nu hengået over halvdelen af indeværende folketingsvalgperiode. I denne halvdel har Radio og TV næsten hver dag dækket synspunkter fra de fem gamle partier, hvis meninger i forvejen er befolkningen særdeles bekendt. Det vil nok være rigtigt i den resterende del af valgperioden simpelthen at vende linjen helt om, således, at de fem i folketinget ikke repræsenterede partier får en tilsvarende sendetid, som de fem gammelpartier har haft i de forløbne to år og vice versa”.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 1. årgang / oktober 1973

Reklamer
%d bloggers like this: