Forside > Uncategorized > En pyroman ser på sit værk

En pyroman ser på sit værk

26. december 2008

En pyroman ser på sit værk


Næstkommanderende i SV-katastroferegeringen Henning Christophersen skriver i sit partiblad ”Liberal”:


”Tressernes mange kostbare reformer medførte en voldsom overførsel af ressourcer til den offentlige sektor.

Derved forsømte vi muligheden for at skaffe os et tilstrækkeligt stærkt erhvervsmæssigt fundament, og det blev samtidig nødvendigt at foretage en betydelig forøgelse af skatte- og udgiftstrykket.


Resultatet har været for lille valutaindtjening og dermed stigende underskud på handelsbalancen samt en skatte– og afgiftspolitik, som har nået sit bristepunkt.


I 1970`erne foretoges begrænsninger af de offentlige udgiftsstigninger.


Der blev gjort forsøg på at dæmpe omkostningsstigningerne ved at lægge loft over lønudviklingen. Ved årtiets udgang må vi imidlertid konstatere, at ingen af disse indgreb havde varige virkninger.


Begrænsningen af udgiftsstigningerne var kun kortvarige og helt utilstrækkelige.


Som et supplement til disse foranstaltninger har man søgt at føre en beskæftigelses- og investeringsfremmende politik, men den har dels været utilstrækkelig, og den har dels ført til stadig mere omfattende erhvervsmæssige subsidier, forvridninger af kapitalmarkedet og egentlige beskæftigelsesforanstaltninger uden erhvervsmæssigt sigte.


Effektive løsninger forudsætter nu, at vi arbejder med helt andre talstørrelser end dem, der havde været nødvendige for fem eller ti år siden.


Opgaven er ikke at fordele fattigdom og byrder, men at gennemfører sådanne ændringer i vilkårene, at lønmodtagerne og selvstændige begynder at handle og disponere på en anden måde – til gavn for dem selv og for samfundet.


Vi må kort sagt føre en politik, som frigør de rigtige kræfter og animerer dem til en fornyet indsats. Det må eksempelvis kunne betale sig at arbejde. Det må ikke være økonomisk ligegyldigt for den enkelte, om han eller hun har et job, eller ikke har det. Det må ikke være ligegyldigt, om man går på arbejde mandag morgen, eller om man snupper en ekstra fridag. Og det må kunne betale sig at investere, at drive en virksomhed godt og lade den vokse.


Det forudsætter en nedsættelse af indkomstskattetrykket. Det forudsætter også ændringer i hele den offentlige udgiftspolitik og i mange af de love, der i dag regulerer og bestemmer vore handlemuligheder. Der er behov for at ophæve faggrænser og at afvikle og begrænse forskellige restriktioner på erhvervsudøvelse. Der er behov for en kritisk revision af nogle af de store reformer, der blev gennemført i tresserne og i første halvdel af halvfjerdserne”.


Kommentar af Mogens Glistrup:


Filosofien bag folkestyret er, at vælgerne iagttager sine forskellige valgmuligheder og derefter stemmer for den, som i tide er klogest til at forudse, hvordan landet skal styres. Venstre og de andre gammelpartier har stemt ja til de sidste to årtiers fejlslagne politik og nej til det eneste parti, som i tide påpegede, at det var aldeles piskende nødvendigt med store offentlige besparelser samt udformede de påkrævende foranstaltninger i alle detaljer.

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 8. årgang / 3. marts 1980

%d bloggers like this: