Forside > Personlig frihed > Forslag om privat TV

Forslag om privat TV

21. december 2008

Forslag om privat TV

Fremskridtspartiet har i samarbejde med Centrum-Demokraterne (D), konservative (C) og Kristeligt Folkeparti besluttet at stille forslag til folketingsbeslutning om ændring af vilkårerne for radio/tv spredning.

Forslaget har denne ordlyd: Folketinget opfordrer regeringen (Socialdemokratiet, red.) til at fremsætte forslag, der åbner mulighed for, at private selskaber under nærmere fastsatte betingelser kan opnå koncession til radio- og TV-spredning.

Betingelserne for at få en koncession skal bl.a. omfatte et klart krav til alsidighed, såvel politisk som kulturelt. Endvidere skal en eventuel ikke-statslig radio eller TV-station forpligte sig til at have et sådant omfang med hensyn til senderkapacitet, at de mindst dækker 30% af samtlige danske radio- eller TV-modtagere. De skal ligeledes være underkastet gældende presselov, og den endelige koncession kan først tildeles efter en forsøgeperiode på 10 år.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 16 / 3. årgang / oktober 1975

Reklamer
%d bloggers like this: