Hver dag med Nyrup gør skade

21. december 2008

Hver dag med Nyrup gør skade

 

Folketingsgruppen har haft et meget travlt efterår. Allerede på folketingsgruppens sommergruppemøde i september lagde vi et højt ambitionsniveau. Vi ønskede at fremsætte de fleste af vores forslag således, at de kunne komme til forhandling allerede i begyndelsen af samlingen. Det er lykkedes at fremsætte forslag og rejse dagsordenen i Folketinget. Vi har stor nytte af vores dygtige personale og kan derigennem nå langt mere end vores 7 personers gruppe ellers evner.

 

Vi har på nuværende tidspunkt fremsat 15 lovforslag, 19 beslutningsforslag og 13 forespørgselsdebatter. Og der er faktisk flere af forslagene, som opnår støtte fra andre partier.

 

Et lovforslag om ændrede regler for tildeling af hørerapparater, så borgerne får friere valg og ventelisterne forsvinder, vil få flertal. Et forslag om at borgerne kan få deres omkostninger til faglig bistand ved skattesager dækket, hvis de vinder sagerne, vil også blive gennemført. Der vil også komme en ligestilling af offentlig og private lønmodtagere i forhold til modtagelse af skattefrie godtgørelser m.v. Vores forslag til at aftrappe lejeværdien fik ikke flertal, da kun Venstre, Konservative og DF støttede forslaget.

 

Fremskridtspartiet har også været betydelig mere synlig i de politiske sager i dette efterår. Rushdie-sagen, værftssagerne, satellit-overvågning af fiskere, eksport chaufførernes blokade med meget mere. Vi kan se en tydelig stigning i antallet af journalistisk omtale af vores politiske arbejde. Også læserbreve bliver bragt i pressen.

 

Vores meningsmålinger er på rette vej. Der er forskel på meningsmålingerne. I to ligger vi lavere end i de tre. Det er primært, fordi de to benytter et fast panel, mens de tre bruger telefonopkald. Den seneste måling er fra Gallup, hvor vi står til 9 mandater. Vores mål for 1996 er, at vi inden årets udgang skal nå 5 pct. – vi er nu nået til 4,8 pct.

 

Folketingsgruppen har gennem samarbejde med hovedbestyrelsen anvendt en del penge på annoncer. Annoncer både i dagblade og special magasiner har givet særdeles gode tilbagemeldinger og er med til at gøre partiet synligt over for vælgerne.

 

Vi vil også i 1997 følge op med annoncer, i det omfang vores budgetter tillader det.

 

Der er skrevet meget om valgmuligheder i dette efterår. Vi har på intet tidspunkt troet på valg. Det har været alt for oplagt, at regeringen (A, B og Centrum Demokraterne (D), red.) ville kunne indgå aftaler både med venstrefløjen og Konservative. Konsekvensen af dette har været, at Fremskridtspartiet ikke har været inddraget i finanslovsforhandlingerne. Finansminister Lykketoft (Mogens Lykketoft, A, red.) har så mange andre muligheder for at få flertal! Finanslovsaftalen vil få politiske følger langt ind i 1997. Regeringen vil søge samarbejde med venstrefløjen til skade for dansk erhvervsliv. SF har f.eks. et fortsat ønske om at lægge en særlig statsafgift på alle reklamer!

 

Hvis først regeringen og venstrefløjspartierne søger sammen kan man vente mange nye erhvervsskadelige initiativer. Derfor må Venstre og Konservative se en politisk fordel i at holde sig uden for dette selskab. Vælgerne skal kunne se forskel på regering og opposition.

 

Konsekvensen af samarbejdet mellem regeringen og venstrefløjen bliver, at Fremskridtspartiet skal deltage i den stærke opposition mod regeringen. Det er vores mål at udnytte enhver mulighed for at skabe store problemer for regeringen. For hver dag Nyrup (Statsminister Poul Nyrup Rasmussen, A, red.) fortsætter, gøres der skade. Da selv små sager (Rushdie-skandalen) kan udvikle sig til storpolitik og regeringskrise på få dage, skal vi have vores valgberedskab i orden. Vi har derfor bedt alle kredse om, at have opstillingerne i orden. Vi skal have mest muligt på plads, således at en eventuel hurtig 3-ugers valgkamp kan bruges til politik og ikke til bureaukrati.

 

Folketingsgruppen vil efter jul deltage aktivt i forløbet frem til kommunevalget den 18. november 1997. Vi har et langt forløb foran os og det gælder om, at Fremskridtspartiet står samlet om at få et godt kommunevalg. Lokalforeningerne må opstille kandidaterne, så sørger vi for gode materialer og en central koordinering.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 24. årgang / december 1996

%d bloggers like this: