Forside > Politiske "ben" og skandaler, Uncategorized, Venstre > Fremskridtssejr i P & T – sagen

Fremskridtssejr i P & T – sagen

17. december 2008

Fremskridtssejr i P & T–sagen


Efter finansudvalgets møde 4. september udsendt Fremskridtspartiet følgende pressemeddelelse:


“Fremskridtspartiets medlemmer af Finansudvalget Leif Glensgaard og Askjær Jørgensen meddelte på Finansudvalgets møde fredag at:


”Fremskridtspartiet med tilfredshed noterer, at regeringen nu agter at nedsætte en kommissionsdomstol for at placere ansvaret for postskandalen.


Gennem mere end 3 år har Fremskridtspartiet ved flere lejligheder søgt at afdække ansvaret for budgetoverskridelser, manglende brevudbringning, dårlig ledelse m.v. i P&T. På foranledning af Fremskridtspartiet fik Finansudvalget et komplet Edb-udskrift over løn- og overarbejdsbetalingen for Postterminalen. Dette rystende dokument åbnede øjnene hos de andre partier, siger Glensgaard og Askjær-Jørgensen i en fællesudtalelse.


Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at der kan placeres ansvar for dårlig ledelse på såvel top- som mellemlederniveau. Arbejdsmoralen hos en del af postfolkene vil ligeledes ved en undersøgelse vise sig at være den dårligst tænkelige, ligesom det ganske givet vil vise sig, at der er foregået åbenbare kriminelle handlinger”, slutter Fremskridtspartiets 2 finansudvalgsmedlemmer.


Askjær-Jørgensen tilføjer, at nedsættelsen af kommissionsdomstolen nok vil afdække, at det ikke er postvæsenets folk ud over landet, f.eks. i Bramminge, Thyborøn eller Herning, der er noget galt med, da de allerfleste lokale posthuse jo fungerer godt og præcist, men at en tjenestemand ved navn Strunge måske har dårlig samvittighed, når han taler så meget om at undersøgelser og ansvarsplacering vil medføre uro. Hvis det er tidligere minister for offentlige arbejder Ivar Hansen fra Venstre, der er den mest skyldige, så skal postbude naturligvis ikke have hængende frit i luften, at ansvarsplacering ikke er gennemført.

I Fremskridtspartiet tror vi på, at der er mange gode og loyale medarbejdere ved postvæsenet de allerfleste steder i landet og disse skal renses v.h.a. den kommissionsdomstol, der skal nedsættes til ansvarsplacering.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 31 / 9. årgang / 11. september 1981

Reklamer
%d bloggers like this: