Forside > Økonomi, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre, Privatisering, Venstre > Regeringen må overholde aftale om privatisering

Regeringen må overholde aftale om privatisering

15. december 2008

Regeringen må overholde aftale om privatisering


Fremskridtspartiets finanspolitiske ordfører, Kim Behnke, har på folketingsgruppens vegne sendt finansminister Henning Dyremose (C) et brev, hvori det bl.a. hedder:


Fremskridtspartiet er stærkt foruroliget over, at privatiseringsprovenuet på mindst 3 milliarder kroner – ikke som tidligere finansminister Palle Simonsen (C) hævder 2 milliarder – ikke som aftalt i finanslovsaftalen fra 1988 medgår til nedbringelse af statsgælden.


På et tidspunkt, hvor vi sammen med regeringen er inde i finanslovsforhandlinger om 1990, er det ikke tillidsvækkende, at regeringen (V, C og B, red.) ikke overholder allerede indgåede aftaler ved at hævde, at “når der kommer privatiseringsprovenu i statskassen, så skal staten optage så meget mindre ekstra lån, end det ellers ville være tilfældet”.


Det er ulogisk og utilfredsstillende, at regeringen på den måde forsøger at krybe uden om indgåede aftaler. På den måde nedsættes statsgælden ikke med én eneste krone. Der sker blot en statslig forbrugsudvidelse.


Fremskridtspartiet forlanger derfor, at regeringen lever op til det indgåede forlig:


a) Nedbringer statsgælden


b) De 3 milliarder medgår til denne nedbringelse, hvilket selvsagt betyder, at der alt i alt bliver tale om en nedgang i statsgælden på mindst 3 milliarder kroner i 1989 og 1990.

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 40 / 17. årgang / 1. december 1989

Reklamer
%d bloggers like this: