Forside > Uncategorized > Plyndringstogtet

Plyndringstogtet

15. december 2008

Plyndringstogtet


Med ikrafttrædelse pr. 1. januar har Folketinget vedtaget lovene om den såkaldte skattereform.


I de måneder der er gået siden regeringspartierne (V, C, CD og KrF, red.), de radikale (B) og Socialdemokratiet indgik aftalen, har det flere gange været hævdet, at skattereformen er ensbetydende med skattelettelser.


Udvalgsarbejdet, og de konkrete eksempler der er blevet belyst afslører desværre, at det forligspartierne kalder skattelettelser, er lige præcis det modsatte – nemlig skattestigninger.


En af metoderne man anvender for at vildlede befolkningen, er at sammenligne skatten for 1986 med den forventede skat i 1987. Da 1987 imidlertid er det såkaldte overgangsår og skattereformens endelig virkning først indtræder i 1988, giver det sammenligningsgrundlag et fuldstændigt forvrænget billede af de faktiske forhold.


Sandheden er, at Lykketoft (A) / Foighel (C)-alliancen igen koster skatteyderne flere penge. Kun i de tilfælde hvor familier med børn opnår nogle forhøjede børnetilskud, og dette indregnes i husstandsindkomsten, kan der påvises positive ændringer i den disponible indtægt.


Stigende lejeværdi, ejendomsskatter, realrenteafgift, leasingbegrænsninger, skat på kursgevinster, skattebureaukrati, julepakke, påskepakke, evt. midsommerpakke, vil yderligere forstærke det igangværende plyndringstogt mod sagesløse skatteborgere.


Helge Dohrmann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 14. årgang / 4. april 1986

Reklamer
%d bloggers like this: