Forside > Fremskridtspartiet, Social- & sundhedspolitik > Fremskridtspartiets kritik bærer frugt

Fremskridtspartiets kritik bærer frugt

14. december 2008

Fremskridtspartiets kritik bærer frugt


Tre jyske amter går nu i krig mod administrationsvældet omkring invalidepensionerne.


Nordjyllands-, Århus- og Ribe amter starter fra november en forsøgsordning med det formål, at forenkle den langvarige og indviklede sagsbehandling, der hidtil har været gældende omkring invalidepensions- og revalideringssager.


Det indrømmes (selvfølgelig) ikke, at den omlægning og smidiggørelse, der nu forsøges indført er inspireret af Fremskridtspartiet, men skjules kan det dog ikke – og hvorfor skulle man da også det, når det nu er et fremskridt – at de retningslinjer, der fremover skal følges ligger tæt op ad, hvad Fremskridtspartiet har foreslået.


Væk med statens indblanding

Den ny ordning bygger på, at statens indflydelse på sagsbehandlingen skal væk og vurderingerne i de enkelte sager lægges ud til kommunernes egen afgørelse.

– Vi vil fjerne de ofte alt for lange ekspeditionstider ved behandlingen af ansøgningerne, fordi alle mulige statsinstitutioner skal blandes ind i sagerne, siger formanden for social- og sundhedsforvaltningen i Nordjyllands Amt, direktør M. Basballe, Aalborg.


Forsøget går ud på at holde ansøgningerne om invalidepension og revalidering hos de lokale praktiserende læger. De skal træffe afgørelsen sammen med kommune og amt.


T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 1. årgang / 15. oktober 1973

Reklamer
  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 21. april 2009 kl. 04:33
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: