Stadig ja til skattelettelser

13. december 2008

Stadig ja til skattelettelser


Der er fra konservativ side rejst spørgsmålet om, hvorvidt Fremskridtspartiet har sagt farvel til skattelettelsespolitik.


Svaret er benægtende. Den 8. september fremsatte Fremskridtspartiet seks præcise lovforslag om afskaffelse af indkomstskatterne over perioden frem til 1981. I det nye folketingsår følger vi linjen op med en lang række forslag.


Når man har kunnet rejse spørgsmålet, beror det på, at vi stemte imod det konservative forslag om udskrivningsprocenten for 1976-statsskatten.


Baggrunden herfor var, at metoden efter vor opfattelse skal være den, at vi det første år sætter alle kræfter ind på at få så høj en skattefri bundgrænse som muligt. Der er midler til rådighed, så vi straks kan nå 21.000 kr. skattefrit. De samme penge kan imidlertid ikke bruges to gange, både til at forhøje den skattefri bundgrænse og nedsætte udskrivningsprocenten. Vort forslag går derfor ud på, at beskatningsprocenterne først reguleres nedad fra 1. januar 1977.


Havde der været et flertal i Folketinget for, at statsindkomstskatten skulle være nedsat i 1976, er der ingen tvivl om, at modsætninger inden for dette flertal om, hvorvidt skattenedsættelsen skulle ske på den ene eller den anden måde, var fjernede gennem forhandling med de pågældende partier. Det fremhævede vi også under debatten i Folketinget den 11. september 1975. Derimod tjente det jo knapt noget formål, at de 34 folketingsmedlemmer fra Det konservative Folkeparti og Fremskridtspartiet havde sat sig sammen om at finde et kompromis mellem grundopfattelserne om, hvordan de til rådighed for indkomstskattenedsættelse stående midler teknisk blev fordelt mest hensigtsmæssigt.


Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 16 / 3. årgang  / 16. oktober 1975

Reklamer
  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 23. juli 2013 kl. 08:29
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: