Christianias historie

10. december 2008

Christianias historie


Forsvarsministeren – og dermed chef for Rådmandsstræde Kaserne – var indtil 11. oktober 1971 den nuværende trafikminister Knud Østergaard (C). Den nævnte dag blev han afløst af socialdemokraten Kjeld Olesen.


Kasernen blev besat den 26. september 1971 af de elementer, som siden da har brugt ejendommen til den såkaldte fristad Christiania.


Så snart Fremskridtspartiet begyndte i Folketinget, sloges vi for øjeblikkelig nedlæggelse af foretagendet. Selvstændigt forslag herom stillede vi 25. februar 1975.


Folketinget vedtog den 18. april 1975, at Christiania skulle nedlægges, så afviklingen var tilendebragt senest 1. april 1976. Da regeringen ikke adlød Folketinget, vedtog det den 30. marts 1975, at nu skulle rømningen ske “uden unødvendig forsinkelse”.


Højesteret erklærede kaserne-besættelsen for ulovlig ved dom afsagt 2. februar 1978.


Men alle andre partier end Fremskridtspartiet har været nogle nathuer, når journalisterne spillede op til forsvar for hash-reden derude på det skønne Christianshavnerareal, og derfor sidder de ca. 700 christianitter stadig og spærrer for, at de dårlige storbylejligheders hundredetusinde mennesker kan bruge området til det park-åndehul, som det først og fremmest er velegnet til.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 32 / 17. årgang / 6. oktober 1989

Reklamer
%d bloggers like this: