Forside > Miljøpolitik, Skat og afgifter, Uncategorized > Drikkevandet bruges som et skatteobjekt

Drikkevandet bruges som et skatteobjekt

8. december 2008

Drikkevandet bruges som et skatteobjekt


– Har vi vand nok i Danmark, og har vi vand af tilstrækkelig god kvalitet? Det er nogle relevante spørgsmål, for naturligvis skal vi passe på det vand, vi har, det er en ressource Danmark har helt gratis. Men samtidig skal vi passe på ikke at gøre problemet større, end det er.


Det sagde formanden for Folketingets Miljøudvalg, Fremskridtspartiets gruppeformand, Aage Brusgaard, da han forleden talte på forårsmødet for Sammenslutningen af Vandværker i Jylland, hvor adskillige hundrede deltagere var mødt op. Aage Brusgaard fortsatte:


– Vandforbruget er steget gennem de seneste år – og særligt til husholdning, hvor man mener, forbruget er steget fra 280 mio. kbm. i 1970 til 500 mio. kbm. i år. Det er naturligvis p.g.a., at vi alle har tillagt os nogle ekstravagante vaner.

F.eks. går vi alle betydeligt mere i bad, vi vasker vort tøj betydeligt mere end tidligere, der er kommet flere biler, som vi vasker, og vi vander græsplæner mere end tidligere. I det hele taget tænker vi ikke så meget på ressourcerne som dengang.


Aage Brusgaard konstaterede videre, at vi også bruger sulfo, at der er fosfater i vaskepulveret, og at dette fosfat ikke er så let nedbrydeligt. Det er skadeligt, at lade det sive ned i jorden, hvilket er en af grundene til, at kloakvandet skal gennem de store renseanlæg.


Nitratindholdet

Aage Brusgaard fortsatte: – Grundlaget for at der i Danmark er en grænse for nitratindhold i drikkevand er, at en WHO-rapport har anført, at det i de underudviklede lande er farligt at bruge vand med et større nitratindhold end 50 mg. pr. liter til de børn, der får modermælkserstatning. De børn der her er tale om lever udelukkende af pulver rørt op i vand.


Jeg skal ikke betvivle, at det for disse børn kan være farligt med så meget nitrat i vandet, men det er en overfortolkning at generalisere dette over i danske forhold. Danskerne drikker jo ikke vand i så store mængder, fordi vi har andre former for væske til vor rådighed.


Landbruget

Aage Brusgaard sagde videre, at man på Landbrugsministeriets forsøgscenter i Foulum har gjort forsøg med svin.

– Menneskers og grises mave- og tarmsystemer skulle ligne hinanden meget. Her har man givet grisene vand med forskelligt indhold af nitrat, og det viste sig, at de grise der trivedes bedst, var dem, der indtog de største mængder af nitrat.


Skatteobjekt

Aage Brusgaard sluttede: – Drikkevandet vil blive brugt som en skatteobjektskrue, og jeg mener faktisk, at vi allerede i dag har en vandafgift. Det er den afgift, hvert vandværk opkræver for at få sit eget system til at køre. Det, der nu er tanken er, at vi skal af med et vist beløb pr. kbm. vand til en central fond. Der er helt tydeligt tale om en statslig Grundvandsfond, som skal yde tilskud til grundvandets kvalitet m.v. Fonden skal administreres af Miljøstyrelsen, og der indføres således en ny skat, som staten og Miljøstyrelsen vil få rådighed over. Man vil også etablere vandkonsulentordninger, som vandværker, industri og husholdninger så kan benytte. På den måde får vi yderligere udbygget embedsmandsvældet til at kontrollere os, sagde Aage Brusgaard.Aage Brusgaard

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 20. årgang / april 1992 

Reklamer
%d bloggers like this: