Forside > Uncategorized > Venstretroværdighed

Venstretroværdighed

6. december 2008

Venstretroværdighed

Torsdag den 3. marts 1988 bragte Jyllands-Posten et indlæg skrevet af folketingsmedlem Svend Heiselberg, Venstre. Samme dag var der i Folketinget en lang debat, hvor Fremskridtspartiet havde anmodet om at få oplyst, hvornår og hvorledes regeringen (V, C, CD og KrF, red.) ville indfri sine gentagne løfter om kraftige skattenedsættelser og dermed samtidig nedsætte de offentlige udgifter.

Sammenligner man Svend Heiselbergs indlæg med den tale Venstres ordfører – Skrumsager Skau – holdt i Folketinget, bekræftes det endnu engang, at Venstres folketingsgruppe anvender den taktik, at medens man udadtil er yderst kritiske og fremfører mange fornuftige synspunkter, så er holdningen en helt anden ydmyg og logrende overfor Socialdemokratiet, når de samme emner behandles i folketingssalen.

Hr. Heiselberg har således Fremskridtspartiets fulde sympati, når han direkte citeret skriver:

Det som man bør beklager er, at den borgerlige regering ikke har evnet at føre en mere ansvarlig økonomisk politik:

Modsat må Fremskridtspartiet derimod erklære sig helt uenig med Venstres Skrumsager Skau, når denne samtidig med at Heiselberg læses, rørt til tårer står på Folketingets talerstol og roser regeringens politik og herunder de mange dyre bankerotforlig, man har indgået med Socialdemokratiet.

Nu må dette indlæg ikke opfattes således, at jeg ønsker at fremhæve den ene Venstre politiker frem for den anden, dette er aldeles ikke tilfældet. Tværtimod er det måske i morgen Svend Heiselberg, der står i Folketinget og hælder vand ud af ørerne og Skrumsager Skau, der i bladenes spalter optræder som nationens redningsmand. Formålet med dette indlæg er bl.a. at henlede læsernes opmærksomhed , at Venstres fornuftige kritiske holdning foreløbig “kun” er fremkommet, når man udtaler sig til pressen, men at vi selvsagt glæder os til den dag, en eller anden fra Venstres folketingsgruppe holder sin egen tale i Folketinget og ikke længere lader den hånd, der skriver manuskriptet føre af enten Svend Auken eller Bernhard Baunsgård (B).

Afslutningsvis fortjener Svend Heiselberg det helt klare svar, at Fremskridtspartiet hellere end gerne indgår forlig med regeringspartierne og De radikale om næste års finanslov. Det eneste vi savner, er invitationen fra regeringen til at drøfte de enkeltheder, forliget skal indeholde. Jeg kan forhåbentlig også glæde hr. Heiselberg med, at Fremskridtspartiet hellere end gerne medvirker til at stemme ja til en fornuftig og forsvarlig finanslov.

For de der ikke har deres daglige gang på Christiansborg, lyder det nok helt afsindigt, at et af de største problemer omkring næste års finanslov er, at få påbegyndt egentlige og direkte forhandlinger mellem regeringspartierne, Det radikale Venstre og Fremskridtspartiet. Vi deltager selvfølgelig uden forbehold, den dag indbydelsen foreligger, men andre gør selv dette til et problem. Måske kan Venstre eller andre partier her udføre et stykke positivt arbejde.

Til slut den bemærkning at det må da være Svend Heiselbergs spøg, når han skriver, at Fremskridtspartiet på forhånd – uden at kende udgifternes størrelse, uden at kende skattetrykket o.s.v. – forlods skulle give sin tilslutning til Finansloven 1989, – bortset fra at konsekvenserne kunne være langt langt alvorligere, svarer det nogenlunde til, hvis Heiselberg var så letsindig at købe en brugt Skoda med bind for øjnene.

Helge Dohrmann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 8. april 1988 / 16. årgang

Reklamer
%d bloggers like this: